I januari 1827 fick uppsyningsmannen i byn Ängebo nog av makarna Jon Persson och Brita Olofsdotters ständiga bråk och osämja. Han anmälde paret till kyrkorådet. Läs i kyrkorådets protokoll om hur makarna beskyllde varandra för otrohet och misshandel. Protokollet finns här.

bild av karta 

På denna tryckta karta, som förvaras på Landsarkivet i Härnösand, finns byn Ängebo utsatt. Den ligger i Svågadalen mellan Svåga älv och bergen.

Ansvarig för sidan/kontakt 
Petra Nyberg