I regleringsbrevet beslutas hur mycket pengar myndigheten som får regleringsbrevet ska tilldelas för aktuellt budgetår och vad pengarna ska användas till. I Riksarkivets regleringsbrev får vi uppdrag av regeringen att utföra.
Vid sidan om regleringsbreven kan vi även få specifika uppdrag.

Ansvarig för sidan/kontakt