Sök i arkiven

Besök oss för att ta del av våra arkiv.
Eller sök dig fram i våra digitala databaser.

Beställ uppgifter och kopior

Finns inte det du söker digitaliserat?
Beställ uppgifter ur våra arkiv!

Förhindra virusspridning

Med anledning av coronapandemin ber vi våra besökare att hålla avstånd och stanna hemma vid sjukdomssymtom. Smittbegränsande åtgärder kan förekomma. Kontrollera alltid öppettiderna för den plats som du tänkt att besöka.
Due to the corona virus we encourage our visitors to keep a distance and to stay at home when having symptoms. Always check our opening hours prior to your planned visit.

Till sidan med verksamhetsplatser

Tryckfrihetsförordningen kan bli världsminne

Svenska Unescorådet har nominerat Sveriges Tryckfrihetsförordning från 1766 till UNESCOS:s lista över världsminnen. Förordningen anses vara den första av sitt slag. Bakom nomineringen står Riksarkivet och Kungliga biblioteket.

Mer om nomineringen
Uppslag från tryckfrihetsförordningen 

Rösträtt för alla?

Nytt avsnitt i Arkivpodden! Docent Fia Sundevall berättar om rösträttens begränsningar efter 1921 fram till våra dagar i avsnitt tre av poddserien "Demokrati för alla?".

Lyssna på avsnittet här
Utdrag ur promemoria