Sök i arkiven

Besök oss för att ta del av våra arkiv.
Eller sök dig fram i våra digitala databaser.

Beställ uppgifter och kopior

Finns inte det du söker digitaliserat?
Beställ uppgifter ur våra arkiv!

Rösträtt för alla?

Nytt avsnitt i Arkivpodden! Docent Fia Sundevall berättar om rösträttens begränsningar efter 1921 fram till våra dagar i avsnitt tre av poddserien "Demokrati för alla?".

Lyssna på avsnittet här
Utdrag ur promemoria