Sök i arkiven

Besök oss för att ta del av våra arkiv.
Eller sök dig fram i våra digitala databaser.

Beställ uppgifter och kopior

Finns inte det du söker digitaliserat?
Beställ uppgifter ur våra arkiv!

Riksarkivets kundtjänst – begränsade öppettider

Från 27 juni till 26 augusti har Riksarkivets kundtjänst begränsade öppettider. Det innebär att vi har begränsad möjlighet att hjälpa till i ärendefrågor och service som gäller vår söktjänst.

Läs mer här
Lottor arbetar vid växel år 1943. Fotograf R Ericsson. 

Flottan 500 år

Den 7 juni 1522 anlände ett tiotal fartyg till Sverige, inköpta i Lübeck av Gustav Vasa. Detta räknas som den svenska flottans startpunkt och i år är det dags att fira femhundra år. Två kartor är i fokus från Krigsarkivets samling som berättar om den svenska örlogsflaggan, erövringen av Pillau och spionerande kartografer.

Här hittar du alla månadens dokument
Akvarell över segelfartyg och mindre båtar på väg genom ett smalt inlopp till en bukt. På båda sidor av sundet ligger segelfartyg och mindre båtar. På land syns befästningar och i bakgrunden kullar med byggnader. 

Riksarkivet och KB visar utställning om Ukraina

Nu visar Riksarkivet och Kungliga biblioteket tillsammans en unik fotoutställning som skildrar kriget i Ukraina. Utställningen kan ses i Riksarkivets lokaler från den 31 maj.

Mer info om utställningen
Byggandet av tegelbruket i Skinnskatteberg 1825‒1827 kan följas i brukets kapitalböcker. Bland utgiftsposterna finns också ersättning för tegelslagaren Granlunds resa till och från Skinnskatteberg samt kostnader för hans sängkläder.