Sök i arkiven

Besök oss för att ta del av våra arkiv.
Eller sök dig fram i våra digitala databaser.

Beställ uppgifter och kopior

Finns inte det du söker digitaliserat?
Beställ uppgifter ur våra arkiv!

Barnen och sinnesslöanstalterna – från Eriksro till Vipeholm

I början av 1900-talet och under de kommande decennierna ökade antalet vårdplatser för det som då kallades ”obildbara sinnesslöa” mycket kraftigt i Sverige. Vad finns det för källor från den här tiden och vad kan säga de oss om livet och döden på anstalterna?

Sara Grut från Riksarkivet i Östersund berättar i samtal med Martin Ahlström.

Lyssna på poddavsnittet här
Foto från Eriksro vårdhem, Föreningen Eriksro, Riksarkivet i Östersund. 

Äldre kartbilder

Ivar Rydeberg satt på Uppsala slott och studerade kartor efter sin pensionering. De historiska kartorna använde han sedan för att skapa nya kartor, med hjälp av transparent kalkerpapper. På Riksarkivet i Uppsala visas från och med den 10 maj en utställning med Ivar Rydebergs samling. 

Här hittar du alla månadens dokument
uppsala domkyrka