Utforska och beställ

Ta del av våra arkiv! Besök oss på plats eller sök dig fram digitalt.

Utveckla och samverka

Vi digitiserar åt myndigheter och deltar gärna i forskningssamarbeten.

Arkivpodden om Ukrainas äldsta konstitution

Varför förvaras en konstitution av hetmanen Filip Orlik på Riksarkivet i Stockholm? Jan Mispelaere berättar om hur analyser av smuts på dokument från 1710 leder tillbaka till Karl XII:s tid i Bender och sprider nytt ljus över Sveriges och Ukrainas gemensamma historia.

Till poddavsnittet
äldre dokument 

Ny utställning om Sverige och Ukraina

Sverige och Ukrainas vägar har ofta korsats. Genom bevarade föremål och dokument i museer och arkiv kan vi spåra kontakter och gemensamma erfarenheter. Nu kan du besöka Crossroads: Sweden–Ukraine 1000 years på Armémuseum. Riksarkivet är en av de medverkande institutionerna.

Till nyheten
Tre personer står brevid varandra och håller i ett vitt sidenband. 

Se lunchföredraget "Det invärtes ljuset"

Nu kan du se inspelningen från vårens första lunchföredrag. Kettil Mannerheim, arkivpedagog på Stockholms stadsarkiv, berättar om 1700-talets upproriska väckelserörelse och om några av de människor som fängslades för sin tro och vägran att delta i de kyrkliga ceremonierna.

Till lunchföredragen
Det inre ljuset

Ny AI-modell för texttolkning

Riksarkivet nya verktyg "The Swedish Lion I" kan tolka handskrivna texter på svenska från 1600-, 1700- och 1800-talen med en imponerande noggrannhetsgrad på 95%! Miljontals digitaliserade handskrivna dokument kan tolkas med den nya modellen.

Läs mer om AI-modellen
Swedish Lion I  Project 

Månadens dokument: Dag Hammarskjöld i Uppsala

Dag Hammarskjöld var FN:s generalsekreterare mellan åren 1953–1961. I månadens dokument får vi en glimt in i hans övriga liv, uppväxt och skolgång, genom olika arkivhandlingar från Riksarkivet i Uppsala.

Till månadens dokument
Utdrag ur Församlingsboken som visar familjen Hammarskjöld. 

Historien om Sverige finns på Riksarkivet

Sveriges televisions satsning "Historien om Sverige" skildrar delar av Sveriges historia, från stenåldern fram till idag. Det skrivna ordet är en stor källa till den kunskap vi idag har om historien. Riksarkivet kommer att bidra med fördjupning och tips kopplat till seriens olika delar, som sänds varje söndag till och med den 11 februari.

Historien om Sverige
Grupp med människor i historiska klädesplagg