Utforska arkiven

Besök oss för att ta del av våra arkiv.
Eller sök dig fram i våra digitala databaser.

Beställ uppgifter och kopior

Finns inte det du söker digitaliserat?
Beställ uppgifter direkt ur våra arkiv!

Årsredovisning 2019 för Riksarkivet

Verksamhetsomställning, omfattande digitala satsningar och flytt av Krigsarkivets arkivbestånd var i fokus under förra året. Detta för att möta användarnas ökade förväntningar och för att säkra tillgänglighet och långsiktigt bevarande.

Mer om Årsredovisning 2019 för Riksarkivet
Siffermoln för att illustrera Riksarkivets årsredovisning 2019