Utforska arkiven

Besök oss för att ta del av våra arkiv.
Eller sök dig fram i våra digitala databaser.

Beställ uppgifter och kopior

Finns inte det du söker digitaliserat?
Beställ uppgifter direkt ur våra arkiv!

Ny bok om ostindisk handel på 1700-talet

Det svenska ostindiska kompaniet var förutsättningen för de kontakter som etablerades mellan Sverige och Kina på 1700-talet. Men för att förstå kompaniets verksamhet måste man också se Sveriges etablering av ostindisk handel som en del i ett större internationellt mönster. Detta är utgångspunkten för boken Sverige och svenskarna i den ostindiska handeln II – Strategier, sammanhang och situationer, utgiven av Riksarkivet.

Mer information om boken
Omslagsbild för ny bok om ostindisk handel på 1700-talet