Datamängd: Fiskare
Tid: 1976
Ladda ner: Csv, Excel
Info: Postbeskrivning
Licens: CC0
Publicerad: 2023-05-05
Uppdaterad: –

Inventeringarna av de verksamma inom fisket syftade, precis som de andra delarna av fiskeriinventeringarna, till att ge grundläggande uppgifter om förhållandena inom landets yrkesfiske. Vilka ingår då i kartläggningen, den som drar upp en abborre ur lantställets lilla sjö? Nej, för även om gränsfall kunde uppstå så var det just yrkesfiskare som avsågs. Gränsen mellan förvärvsmässigt fiske, som föranledde uppgiftsskyldighet, och husbehovs-, sport- eller hobbyfiske, som inte föranledde uppgiftsplikt, kan givetvis i enskilda fall vara svår att dra. Avsikten med fångstanvändningen och summan från försäljning skulle vara utslagsgivande i tveksamma fall. Gränsen drogs år 1976 vid 2 000 kr och alla som under 1976 bedrivit fiske i förvärvssyfte (alltså med avsikt att försälja fångsten eller del av den) med en fiskförsäljning på minst 2 000 kronor skulle ingå i undersökningen.

Uppgifter om de yrkesverksamma fiskarna gäller hela 1976 (till skillnad från data till exempel för båtarna inom fisket, där det var förhållandena på ett specifikt datum som registrerades) och samlades in vart tredje år. Likt de andra tabellerna med fiskeridata som Riksarkivet publicerat har även data om båtar undergått viss bearbetning inför publicering.

Bearbetning av data

I originaldata som SCB levererat till Riksarkivet redovisas data över fiskare på individnivå. För att kunna göra den tillgänglig har Riksarkivet bearbetat data så att den representerar förhållandena på länsnivå snarare än för enskilda fiskare. Anledningen är det försvårar identifiering av enskilda fiskare. De uppgifter som redovisas i data är de som levererats till Riksarkivet från SCB och eventuella avvikelser beror på felaktiga angivelser från de som rapporterat in uppgifterna. Riksarkivet har alltså bearbetat materialet, den som behöver ta del av uppgifterna i annan form kan begära ut materialet från Riksarkivet. På vilket sedvanlig utlämnandeprövning sker. För att se postbeskrivning för originaldata följ länken nedan.

Arkivinformation
Arkiv: Statistiska Centralbyrån
Serie i NAD: SE/RA/420401/87/11/7/M 2 B/1
Länk i NAD: https://sok.riksarkivet.se/arkiv/uUrL5JTg8a2CLPZudW1ut1