Datamängd: Ritningsregister
Tid: 1998–2002
Ladda ner: FIRA Csv, Excel SIRA Csv, Excel
Info: FIRA Postbeskrivning, Ytterligare information
SIRA Postbeskrivning, Ytterligare information
Licens: CC0

Statens Järnvägar, ritningsregister Ritningarna som upptas i registret ingår inte i informationsmängden, dessa finns bevarade i Riksarkivet. I registren går att se sånt som ritningsformat och vad ritningen avser, t.ex. "SVENSTAVIK AVLOPPSTANK OCH VATTENLEDNING" eller "GÖTEBORG C HUS 1 NORDSTADSGÅNGEN BUTIKER PLAN O SEKT LUFTBEHANDL". Är du intresserad av att ta del av en faktisk ritning från registret så tar du kontakt med Riksarkivet.