Lantmäterimyndigheternas regionala arkiv förvaras idag i Landsarkivet i Härnösand. Krigsarkivets kartarkiv om cirka en miljon kartor är ett kartarkiv som även internationellt sett är unikt med åtskilliga kartor från Europa och övriga världen. Men även mindre arkiv på Landsarkiven runt om i landet som kyrkoarkiv och släkt och gårdsarkiv innehåller unika kartor från 1600-talet och framåt.

Kartorna eller registren till kartorna är idag digitaliserade och kan nås via Internet. Nedan finns några sökingångar till kartmaterialet.

Sveriges äldsta storskaliga kartor

Kungslena sätesgård och by, 1650I Riksarkivet Marieberg och Arninge finns en unik kartskatt från 1600-talet. Omkring 12 000 av Sveriges äldsta storskaliga kartor finns nu tillgängliga via en databas. Förutom själva kartorna är också all text renskriven och registrerad i databasen.

 

Sveriges äldsta storskaliga kartor

Krigsarkivets kartor

Krigsarkivet har en omfattande samling av kartor och ritningar - bortåt 1 miljon objekt. Där ingår en mycket stor mängd handritade kartor från 1600-, 1700- och 1800-talen, som omfattar både nuvarande Sverige och andra delar av världen. Du kan söka i Nationella arkivdatabasen, NAD som är en del av Riksarkivets söktjänst för att se vad som finns.

Krigsarkivets kartor och ritningar
Ansvarig för sidan/kontakt 
Mats Höglund