Besök arkiven

Endast en liten del av våra handlingar är digitaliserade. Det mesta av vår historiska skatt finns i arkivmagasinen. Besök oss för att ta del av materialet.

Besök arkiv och läsesalar
Visning av arkiven, landsarkivet i Vadstena

Digitala samlingar

Vår söktjänst är en guldgruva för släktforskare och andra som vill utforska arkiven. Se vilka arkiv som finns och vad som är digitaliserat.
Sök i arkiven - Riksarkivets söktjänst

binär kod - kyrkobok

Inspireras av arkiven

Låt dig inspireras av berättelserna ur arkiven. Möt människor, händelser och livsöden genom brev, dagböcker, domstolsprotokoll och andra arkivhandlingar.

Historier ur arkiven
Idas dagbok, 1905. Landsarkivet i Östersund
Sidan publicerad: 2012-10-31 | Sidan senast uppdaterad: 2016-05-26