Besök arkiven

Endast en liten del av våra handlingar är digitaliserade. Det mesta av vår historiska skatt finns i arkivmagasinen. Besök oss för att ta del av materialet.

Besök arkiv och läsesalar

Digitala samlingar

Vår söktjänst är en guldgruva för släktforskare och andra som vill utforska arkiven. Se vilka arkiv som finns och vad som är digitaliserat.
Sök i arkiven - Riksarkivets söktjänst

Inspireras av arkiven

Låt dig inspireras av berättelserna ur arkiven. Möt människor, händelser och livsöden genom brev, dagböcker, domstolsprotokoll och andra arkivhandlingar.

Historier ur arkiven