Riksarkivet 1618 - 2018.

Då handlade det om kontroll och makt. Idag är arkiven till för alla – en nödvändig del av vår demokrati och vårt gemensamma kulturarv.
I arkiven finns berättelser om stora samhällsförändringar och om individers levnadsöden genom historien. Arkiven berättar också din egen historia, nu och i framtiden.

Vi har 400 år av informationshantering i ryggen, men vi vänder också blicken framåt. Vad ska finnas i arkiven om 400 år? Hur ska vi säkra dagens och morgondagens samhällsinformation genom tid och rum? Det är viktiga frågor för Riksarkivet och hela samhället. 

Tillsammans skapar vi framtidens historia!

 

Riksarkivet lanserar jubileumsfrimärke

I år firar Riksarkivet 400 år.
Tillsammans med Postnord har Riksarkivet nu tagit fram jubileumsfrimärken


Läs nyheten om jubileumsfrimärket
Jubileumsfrimärke. Riksarkivet 400 år.
Ansvarig för sidan/kontakt 
Evelina Boberg
Sidan publicerad: 2018-01-10 | Sidan senast uppdaterad: 2018-01-16