Detalj från "Slaget vid Gadebusch" ur samlingen Sveriges krig

Nedan presenteras förteckningar till vissa av Krigsarkivets kart- och ritningssamlingar ordnade efter förteckningsnummer. I många fall finns det även digitaliserade avbildningar av kartan, en del av dessa finns i Nationella arkivdatabasen NAD som är en del av Riksarkivets söktjänst. Kontakta oss för mer information om hur du kommer åt kartorna.

Sök i arkiven - Riksarkivets söktjänst

Kontakt: registrator.kra[at]riksarkivet.se

Förteckning till Krigsarkivets kart- och ritningssamling

Ansvarig för sidan/kontakt 
Bo Berg