Men hur ska man veta vad som finns i arkiven? Och hur kan man hitta det man är ute efter?

Arkivnycklar presenterar exempel ur det material som finns på landsarkiven runtom i Sverige samt på Arkivcentrum i Dalarna. Exemplen är uppdelade i två teman: Kärlek och I unga år.

Mer om Arkivnycklarna

I unga år

Barn och unga har förtecknats, beskrivits och bedömts. Men här och där finns också sådant som de själva har formulerat.

I unga år

Kärlek

På de mest oväntade ställen i arkiven har kärleken lämnat spår. Bland annat i polisarkiv och domböcker. 

Kärlek

Bildkällor Arkivnycklar

Tips på andra webbplatser som tillgängliggör arkivdokument

  • Olof Palmes arkiv – innehåller bl. a. tal, anföranden, brevväxling och filmer från 1950-talet till 1986
  • Gender and work – en databas med uppgifter om arbete i Sverige före år 1800 ur många olika slags källor
  • Ostindiska kompaniets arkiv – dokumentation av varor, fartyg och mycket annat 1731–1813
  • Salem witch trials (USA) – handlingar om de stora häxprocesserna i Salem, Massachusetts, 1692
  • The proceedings of the Old Bailey (UK) – rättegångshandlingar från Londondomstolen Old Bailey, 1674–1913
  • Stockholmskällan – fotografier, arkivhandlingar, kartor, litteratur, filmer, musik, föremål, ritningar och mycket annat Stockholmsmaterial från olika århundraden
  • Folk i rörelse – lyfter fram arkivdokument ur föreningsarkiven, dokument som på olika vis speglar demokratins framväxt i Sverige under 1800- och 1900-talet
  • Tidigmoderna konkurser – innehåller handlingar om konkurser i Stockholm 1687–1849
  • London lives (UK) – tillgängliggör arkivdokument som speglar vanliga Londonbors liv 1690–1800
Ansvarig för sidan/kontakt 
Petra Nyberg