Historiskt har arkivmaterial från centrala myndigheter hamnat i Stockholm och det regionala och lokala i respektive landsarkiv. Den regeln börjar dock luckras upp. Till exempel kan en viss typ av arkiv finnas samlat på ett landsarkiv istället för att vara fördelat på flera olika.

Är du tveksam om vart du ska vända dig, gör gärna en sökning i NAD (nationella arkivdatabasen) för att se var någonstans just det arkiv du är intresserad av finns.

NAD, Nationell arkivdatabas

Har du inte möjlighet att besöka oss, går det att beställa kopior av handlingar och ställa frågor via Riksarkivets webbformulär.

Beställ uppgifter och kopior

Arninge

I Arninge finns framför allt arkiv från yngre centrala myndigheter, t.ex. Skolöverstyrelsen, Statistiska Centralbyrån (SCB) och Byggnadsstyrelsen.
Kontakta och besök Arninge i Stockholm 

Krigsarkivet

På Krigsarkivet finns militära handlingar från slutet av 1500-talet fram till idag, samt stora samlingar av historiska kartor.
Kontakta och besök Krigsarkivet

Marieberg

I Marieberg finns framför allt äldre handlingar, bland annat arkivet från Kungl. Maj:ts kansli från Gustav Vasas tid och framåt. Vissa mer moderna arkiv finns också, till exempel från statliga utredningar.
Kontakta och besök Marieberg i Stockholm

Slottsarkivet

Slottsarkivet har arkiven från hovmyndigheterna, de kungliga slotten, Djurgårdsförvaltningen samt andra samlingar som rör kungliga personer.
Slottsarkivet

Göteborg

I Göteborg finns arkiv från Västra Götalands län. Där förvaras också bland annat en stor mängd handlingar som rör sjöfart.

Kontakta och besök Landsarkivet i Göteborg 

Härnösand

I Härnösand finns arkiv från Gävleborgs, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län. Där finn också bland annat IM-handlingarna, dvs. fastighetshandlingar från Inskrivningsmyndigheten.
Kontakta och besök Landsarkivet i Härnösand 

Lund

I Lund finns arkiv från Blekinge, Halland och Skåne län.
Kontakta och besök Landsarkivet i Lund

Uppsala

I Uppsala finns arkiv från Uppsala, Södermanlands, Örebro, Västmanlands och Dalarnas län.
Kontakta och besök Landsarkivet i Uppsala

Vadstena

I Vadstena finns arkiv från Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs och Kalmar län.
Kontakta och besök Landsarkivet i Vadstena

Visby

I Visby finns arkiv från Gotlands län.
Kontakta och besök Landsarkivet i Visby

Östersund

I Östersund finns arkiv från Jämtlands län.
Kontakta och besök Landsarkivet i Östersund

Hitta ditt arkiv

Här kan du se vilka län som hanteras av respektive landsarkiv. Klicka på bilden för att se den i större format.

Riksarkivet i Sverige

Ansvarig för sidan/kontakt 
Marie Lennersand