Covid-19

Med anledning av coronapandemin ber vi våra besökare att hålla avstånd och stanna hemma vid sjukdomssymtom. Smittbegränsande åtgärder kan förekomma.

Due to the corona virus we encourage our visitors to keep a distance and to stay at home when having symptoms.

Forskarsal i Marieberg 

Läsesalar

Riksarkivets läsesalar finns på flera platser runt om i landet.

Förbered ditt arkivbesök! Ett bra tips är att börja med att söka i Nationell Arkivdatabas (NAD). Här ser du var arkiv förvaras och om material kan vara begränsat av sekretess eller villkor. Du beställer i förväg eller på plats i läsesalen. Ta reda på vad som gäller för den läsesal som du planerar att besöka.

Läs mer