Forskarsal i Marieberg 

Läsesalar och bibliotek

Riksarkivets läsesalar och bibliotek finns i Stockholm och runt om i landet.

Arkiv och läsesalar

Bibliotek

Ansvarig för sidan/kontakt 
Marie Lennersand