Prästgård, Tingstad,lösings härad 

Prästgården, klockargården samt kyrkan och klockstapeln i Tingstad, Lösings härad i Östergötland redovisas i akt D4:139. Bilden är beskuren.

Användarhänvisningar

Användarmanual till den digitala källutgåvan av databasen GEORG (SE)

User Manual for the Digital Edition of the Database GEORG (GB)

Anwenderhandbuch zur digitalen Quellenausgabe - Datenbank GEORG (DE)

Datubāzes GEORG lietošanas instrukcija (LV)

För att se kartorna krävs en plug-in, DjVu. Den kan laddas ned gratis via länk till höger.
Visa sökanvisning till GEORG (PDF-format)

Visa kartsamlingar

KartsamlingarFlertalet kartor är inbundna i så kallade geometriska jordeböcker. Sammantaget rör det sig om 100 kartsamlingar. Här visas hela kartsamlingarna, sida för sida med transkriberad text. Kartsamlingarna är sorterade landskapsvis.
Visa kartsamlingarna

 

Sök bebyggelseenhet

Registersök och exportera

Alla byar och ensamgårdar (bebyggelseenheter) som har en geometrisk karta från 1630-1655 finns i registret i alfabetisk ordning. Sökningen kan begränsas till socken, härad och landskap eller eget sökord. Efter sökning går det att exportera statistik, bl.a. åkerstorlek till en Excel-fil.
Sök bebyggelseenhet via register och exportera

KartsökIkon, Google maps

Alla bebyggelseenheter samt ett 15-tal kartobjekt, bland annat gårdar, kvarnar, kyrkor är koordinatsatta.
Visa bebyggelseenheter och kartobjekt på karta/Google Maps (öppnas i nytt fönster)

Sök i kartans originaltext och visa på karta

Notarum explicatioAll text på kartorna och Notarum Explicatio (kartans tecken- och textbeskrivning) har tolkats och renskrivits. Sökningen följer lantmätarnas stavning och söksvaret kan visas på karta/Google Maps.
Sök efter ord eller företeelser i kartans text

 

Sök ort- och personnamn

Institutet för språk och folkminnen i Uppsala har excerperat bebyggelsenamn, naturnamn, ägonamn och personnamn.

Sök ort- och personnamn

Se kartorna i originalskala

En papperskopia av samtliga kartor i originalskala kan beställas fram i Riksarkivet (Marieberg), Stockholm.

Om databasen

Databasen (GEORG) har utarbetats inom projektet Nationalutgåvan av de äldre geometriska kartorna. som finansierats av Kungl. Vitterhetsakademien och Riksbankens jubileumsfond. Publiceringen på internet har möjliggjorts av projektet Historiskt GIS och databas på Internet som har finansierats av Vetenskapsrådet. 

Kontakt

Mats Höglund, sektion Arkiv och samlingar
E-post: mats.hoglund[at]riksarkivet.se

Johan Gåsste, sektion Arkiv och samlingar
E-post: johan.gasste[at]riksarkivet.se

Clas Tollin

E-post: clas.tollin[at]riksarkivet.se

 

Sidan publicerad: 2013-06-25 | Sidan senast uppdaterad: 2016-05-13