Tillgänglighet för Riksarkivets webbplatser

Riksarkivet vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur riksarkivet.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet Brister i digital tillgänglighet nedan för mer information.


Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Vi ber dig att tänka på att inte skriva uppgifter om egna eventuella funktionsnedsättningar. Tänk på att det du sänder till oss blir allmän handling, vilket ofta betyder att vem som helst kan ta del av det.

Du kan kontakta oss på följande sätt:


Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.


Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.


Brister i digital tillgänglighet

Vi har kända tillgänglighetsbrister på riksarkivet.se. Nedan listas dessa:


PDF-filer och andra dokument

På vår webbplats har vi PDF-filer och andra dokument som alla inte är tillgängliga.


Beställningsformulär

Vissa sidor med formulär kan vara svåra att tyda i uppläsning. Även felmeddelanden och hur felet kan rättas till kan upplevas som otydligt.


Söktjänsten

Tjänsten för att söka i arkiven (sok.riksarkivet.se) är inte tillgänglig och är svår att använda med uppläsande hjälpmedel.


Bristande kontrast

Det finns objekt på webbplatsen där kontrasten mellan text och bakgrund inte är tillräckligt stor.


Webbseminarier och filmer

På vår webbplats har vi länkat till inspelade webbseminarier och filmer för varaktigt bruk som inte är tillgängliga, eftersom de inte är textade eller syntolkade.


Andra brister
  • Vissa bildobjekt saknar alternativtexter.
  • Inkorrekta rubriksnivåer som inte följer hierkarin.
  • Funktioner benämns inte konsekvent.
  • På vissa webbsidor görs avsteg från en förutsägbar och konventionell meny som kan försvåra navigeringen.
  • Otillräckliga länktexter och länkbeskrivningar.
  • Brutna länkar.

Åtgärder av brister

Vi arbetar med att åtgärda tillgänglighetsbrister löpande. Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 31 december 2024 på följande sätt:

  • Förbättra pdf-dokument löpande och vid behov. Utbildningsinsatser pågår för att tillgänglighetsanpassa myndighetens wordmallar.
  • Göra om webbplatserna riksarkivet.se, sok.riksarkivet.se, bestall.riksarkivet.se och webbutik.riksarkivet.se och under 2023/2024 så att de blir tillgängliga.

Oskäligt betungande anpassning

Riksarkivet åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Riksarkivet har en stor mängd formulär och blanketter och det krävs ett omfattande arbete för att åtgärda samtliga. Alla formulär och blanketter kommer därför inte uppfylla kraven till den 23 september 2020.

Riksarkivet har en stor mängd föreskrifter och det krävs ett omfattande arbete för att åtgärda samtliga. Alla föreskrifter kommer därför inte uppfylla kraven till den 23 september 2020.


Hur vi testat webbplatsen

Vi använder regelbunder verktyget Siteimprove för att hitta och rätta till tillgänglighetsfel.

Webbplatsen nuvarande form publicerades september 2012.

Redogörelsen uppdaterades senast den 20 mars 2023.