TORA-projektet syftar till att etablera ett register över de historiska bebyggelseenheterna (byar och gårdar) i Sverige från medeltiden fram till omkring år 1800. Målsättningen är att etablera TORA-registret som ett nav/auktoritet för olika historiska databaser med geografisk information.

Utgångspunkten är cirka 15 000 koordinatsatta enheter som tidigare registrerats utifrån 1600-talets geometriska kartor. Inom projektet används en digital plattform för att göra dessa enheter till så kallad länkad data som andra kan nyttja i databaser och i applikationer. När databaser/register ansluts till TORA blir det möjligt att göra kombinerade sökningar som främjar forskning. Inom projektet läggs också grunden till två nya databaser för bokverken Det medeltida Sverige och Sveriges ortnamn.

Projektet sker i samarbete med Institutet för språk och folkminnen och forskare vid Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet, och löper fram till utgången 2018 med finansiering av Kungl. Vitterhetsakademien och Riksbankens Jubileumsfond inom satsningen Samlingarna och forskningen.

En proof of concept har tagits fram, kontakta projektledaren för mer info

Projektledare är Olof Karsvall:

olof.karsvall[at]riksarkivet.se, 010-476 71 86

Ansvarig för sidan/kontakt 
Olof Karsvall