Kontrollera alltid öppethållande på webbplatsen om du planerar att besöka någon av Riksarkivets läsesalar.

Riksarkivet i Sverige

Arkivinstitutioner med statligt arkivmaterial

Värmlandsarkiv, Stockholms stadsarkiv och Malmö stadsarkiv förvarar statligt material på uppdrag av Riksarkivet.

Ansvarig för sidan/kontakt 
Kommunikationsenheten