Antal träffar: 18
17 feb 2017 

Riksarkivets biblioteksverksamhet kartlagd

Riksarkivet har genomfört den första kartläggningen av Riksarkivets bibliotek sedan landsarkiven blev en del av myndigheten 2010.


16 feb 2017 

Öppna data och PSI – nu startar projektet!

Riksarkivet har i juni 2016 fått i uppdrag från regeringen att främja statliga myndigheters arbete med att tillgängliggöra data för vidareutnyttjande.


09 feb 2017 

Rolf Källman ny DVS-chef 

Riksarkivet har en ny chef för Divisonen för verksamhetsstöd. Han heter Rolf Källman och är ett bekant ansikte på Riksarkivet.


23 jan 2017 

Slottsarkivet i internationell årsbok

I slutet av 2016 gav nationalarkivet i Nederländerna ut sin sextonde årsbok. Temat för denna gång var de europeiska kunga- och furstehusens arkiv.


23 jan 2017 

Folkräkning 1930

Nu finns även personer födda 1916 sökbara i 1930 års folkräkning i Digitala forskarsalen.


16 jan 2017 

Driftstörningar i kundtjänsten

De driftstörningar vi hade är nu lösta.


10 jan 2017 

SCB-utdrag födda, vigda, döda år 1946

finns nu tillgängligt i SVAR, Digitala forskarsalen.


23 dec 2016 

Spännande koppling mellan Riksarkivets julkort och SVT:s julkalender

Riksarkivets julkort i år är en teckning av Skara domkyrka gjord på 1600-talet av lantmätaren Kettil Classon Felterus.


20 dec 2016 

Driftstörning på webbplatsen

Torsdagen den 22 december 2016 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Det kan påverka såväl webb som formulär. Arbetet pågår mellan 16.30 och 22.00.


19 dec 2016 

Riksarkivet i Hack for Sweden-samarbetet

Inom Riksarkivets arbete med öppna data kommer Riksarkivet att delta i "Hack for Sweden", ett event som äger rum den 11-12 mars 2017 i Stockholm: http://hackforsweden.se/sv/. I uppdraget som SMHI har fått från regeringen om att vara projektledare för Hack for Sweden ingår det att samverka med några myndigheter, bland annat Riksarkivet.


Sidan publicerad: 2013-07-15 | Sidan senast uppdaterad: 2016-09-29