Antal träffar: 13
23 jan 2023 

Suppliker – nytt ämnesområde i Digitala forskarsalen

Digitala forskarsalen har uppdaterats med ett nytt ämnesområde: suppliker. Ett för många okänt men intressant källmaterial som innehåller stora mängder information om grundläggande saker i människors liv, exempelvis försörjning, egendom och konflikter. De är dessutom rika på personuppgifter.


15 jan 2023 

Ämbetsvapen för Marika Markovits, biskop av Linköping

Idag vigs Marika Markovits till biskop i Linköpings stift av ärkebiskop Martin Modéus. Vid en biskopsvigning förväntas varje biskop anta och föra ett heraldiskt vapen. Biskop Marika Markovits vapen har tagits fram av statsheraldikern Davor Zovko.


10 jan 2023 

Upphävande av RA-FS 2013:3

Riksarkivet har upphävt föreskrifter och allmänna råd om arkiv hos kommittéer under regeringen (RA-FS 2013:3).


21 dec 2022 

1930 års folkräkning uppdaterad

Folkräkningsdatabasen för år 1930 har uppdaterats med 130 108 publika poster fördelade i 81 församlingar i 6 län; Stockholms, Södermanlands, Jönköpings, Kronobergs, Gävleborgs och Jämtlands län.


21 dec 2022 

Utvecklad samverkan kring digitalisering av kulturarvet

Nu förändras samverkansformerna kring digitalisering av kulturarvet i syfte att öka takten i den digitala utvecklingen och öka kulturarvets relevans i samhällsutvecklingen.


16 dec 2022 

Energisparkampanjen 1975

Hur ofta använder ni kuddar, tidningar och filtar i matlagningen och vad är egentligen en ”kilowattjägare”? I energikrisens 1970-tal fick svenska folket en hel del goda tips för att hålla elförbrukningen nere. Hör mer om den statliga energisparkampanjen i det nya avsnittet av Arkivpodden.


06 dec 2022 

Nytt vapen till Hälsinglands tingsrätt

I oktober begärde Hudiksvalls tingsrätt att ett nytt vapen för tingsrätten i samband med namnbyte till Hälsinglands tingsrätt. Ett nytt vapen har nu komponerades av statsheraldikern.


06 dec 2022 

Unescos Världsminnesprogram har fyllt 30

Missade du firandet av Världsminnesprogrammets 30-årsjubileum? Nu kan du ta del av inspelningen från evenemanget på Riksarkivet!


28 nov 2022 

Upphävda och ändrade generella föreskrifter från Riksarkivet

De generella föreskrifterna RA-FS 2021:6 om gallring av handlingar av uppenbart ringa betydelse och handlingar av generisk karaktär samt RA-FS 2021:7 om gallring av handlingar inom stödverksamheter som trädde i kraft förra året har uppdaterats. Föreskrifterna RA-FS 2000:1 om gallring av vissa handlingar inom EU-samarbetet upphör samtidigt att gälla.