Antal träffar: 9
07 okt 2019 

Registerforskning 2019 – konferensen för dig som arbetar med registerbaserad forskning

Den 6 november är det dags! Riksarkivet medarrangerar konferensen Registerforskning 2019 på Münchenbryggeriet i Stockholm.


03 okt 2019 

Ny dataleverantör

Vi hälsar Solna stadsarkiv välkomna som ny dataleverantör


01 okt 2019 

Riksarkivet gör inspel till arkivutredningen om ökade resurser för digitisering  

Det moderna informationssamhället har inneburit en ökad öppenhet – information finns tillgänglig att ta del av i en omfattning som aldrig tidigare förekommit. Hos allmänheten finns en växande förväntan att allt ska finnas bara ett par knapptryck bort. Tillgängligheten till den information som finns i de svenska offentliga arkiven är grundläggande. Digitiseringstakten måste öka, menar Riksarkivet.


23 sep 2019 

Träffa Riksarkivet på Bokmässan!

Den 26-29 september arrangeras Bokmässan i Göteborg. I Riksarkivets monter presenterar vi föredrag och panelsamtal med fokus på frågor om arkiv, demokrati och jämställdhet. Vi kommer också att ha böcker till försäljning och erbjuder möjlighet att testa våra digitala resurser.


23 sep 2019 

Öppen remiss av Vägledning om gallring efter skanning

Riksarkivet ger var och en som så önskar en möjlighet att svara på remissen av Vägledning om gallring efter skanning av pappershandlingar.


17 sep 2019 

Förslag till nya föreskrifter om gallring på remiss

Riksarkivet arbetar med att ta fram föreskrifter som ska ersätta Riksarkivet föreskrifter (RA-FS 1991:6 ändrade RA-FS 1997:6 och RA-FS 2012:2) och allmänna råd om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse. Förslaget innehåller också förslag till bestämmelser om gallring av säkerhetsskyddshandlingar och pappershandlingar efter skanning.


30 aug 2019 

RA-FS 2019:2, nya föreskrifter om arkiv hos statliga myndigheter- omtryck av RA-FS 1991:1

Riksarkivet har genom ett omtryck av RA-FS 1991:1 beslutat nya föreskrifter och allmänna råd om arkiv hos statliga myndigheter. Författningen har beteckningen RA-FS 2019:2 och innehåller både mindre ändringar av formell karaktär och ändringar av materiell karaktär.


19 aug 2019 

Grill

Nytt sökbart register i Digitala forskarsalen.


06 aug 2019 

Ny dataleverantör

Vi hälsar Regionarkivet - Region Stockholm välkomna som dataleverantör till NAD