Antal träffar: 24
26 nov 2021 

Fortsatt dialog om öppethållande och tillgång till arkiv

På grund av smittspridningen i samhället begränsade Riksarkivet under en period sina öppettider. Begränsningarna skapade problem för många och i våras genomfördes ett dialogmöte. Nu är öppettiderna ökade men vi vill fortsätta dialogen om tillgången till arkiven.


17 nov 2021 

Riksarkivet medverkar i två nya böcker!

Två nya böcker, Filmens Göteborg och Hemlin foto - bildskatten och berättelsen finns att köpa.


15 nov 2021 

Beställningsformulär stängs för underhåll

Tisdagen den 16 november kl. 08.00 påbörjas ett stort underhållsarbete på webbplatsen. Beställningsformulären kommer att vara stängda under ca 1-2 dagar beroende på hur arbetet fortlöper.


08 nov 2021 

Fira Arkivens dag med Riksarkivet den 13 november!

Välkommen att fira Arkivens dag med oss! Arkivens dag genomförs i år lördagen den 13 november på temat ”Röster i arkiven”. Riksarkivet erbjuder aktiviteter på flera orter och på nätet och du är inbjuden. Kom också ihåg att Riksarkivet har flera digitala tjänster som du kan nå alla dagar.


20 okt 2021 

Lappkodicillen från 1751 överlämnas till Samisk arkiv i Kautokeino under närvaro av norske kungen

Den 19 oktober överlämnades Lappkodicillen från 1751, ett slags samernas frihetsbrev, till Samisk arkiv (Sámi Arkiiva) i Kautokeino, Norge, under en ceremoni där kung Harald V och den norske kulturministern deltog.


18 okt 2021  - Göteborg

Två kulturarvsmyndigheter i samma hus i Göteborg när Institutet för språk och folkminnen flyttar in hos Riksarkivet

Sent i våras flyttade Avdelningen för arkiv och forskning i Göteborg på Institutet för språk och folkminnen (Isof) in hos Riksarkivet på Arkivgatan 9A i Göteborg. Därmed bidrar två myndigheter under Kulturdepartementet till att effektivisera statens lokalförsörjning och kommer kunna ge medborgarna en bättre service.


14 okt 2021 

Premiär för digitala ”Lunchföredrag från Riksarkivet”

Vill du veta mer om historiska händelser och företeelser, vad som finns i arkiven och hur du hittar information hos oss? Då kan föredragsserien ”Lunchföredrag från Riksarkivet” vara intressant för dig.


12 okt 2021 

Riksarkivet planerar för nya lokaler i Härnösand 

Riksarkivet bedriver sedan hösten 2019 ett projekt tillsammans med Skatteverket i syfte att bygga nya klimatsmarta lokaler i Härnösand.


11 okt 2021 

Utlån till utställning i Polen

Riksarkivet bidrar med arkivhandlingar till en internationell utställning i Malbork, Polen.


07 okt 2021 

Remiss av nya författningar om krav på framställningen av elektroniska och allmänna handlingar

Riksarkivet arbetar med att ta fram föreskrifter som ska ersätta bland annat Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2009:2) om tekniska krav för elektroniska handlingar (upptagningar för automatiserad behandling).