Antal träffar: 11
19 apr 2019 

Folkräkning 1930

Folkräkningsdatabasen har uppdaterats med totalt 46 023 poster i 29 församlingar fördelade på 3 län; Östergötland, Älvsborg och Västerbottens län.


09 apr 2019 

Ny dataleverantör

Vi hälsar Karlstads kommunarkiv välkomna som dataleverantör till NAD


08 apr 2019 

Riksarkivet gör inspel till arkivutredningen om registerförfattningar 

Riksarkivet lämnar ett inspel till arkivutredningen om registerförfattningar. Riksarkivet menar att generella bestämmelser i arkivlagen ska gälla för allt arkivmaterial, oavsett medium.


06 mar 2019 

Föreläsningarna från konferensen "From text to data" finns nu tillgängliga

Den 7-8 februari 2019 anordnade Riksarkivet och Kungliga Biblioteket den internationella konferensen "From text to data - new ways of reading".


26 feb 2019 

Riksarkivet gör inspel till arkivutredningen om enhetligare reglering för kommuner och landsting 

Riksarkivet lämnar nu ett inspel till arkivutredningen om Riksarkivets roll gentemot kommuner och landsting. Riksarkivet vill att reglerna inom den offentliga förvaltningen blir mer enhetliga och att Riksarkivets mandat stärks.


20 feb 2019 

Folkräkning 1930

Folkräkningsdatabasen har uppdaterats med totalt 93 414 poster i 47 församlingar fördelade på 9 län; Södermanland, Östergötland, Jönköping, Kronoberg, Blekinge, Älvsborg, Skaraborg, Värmland och Västerbottens län.


19 feb 2019 

Domboksregister för Västra härad, Jönköpings län

Registret är uppdaterat med tidsperioden 1670–1699.


08 feb 2019 

Riksarkivet gör inspel till arkivutredningen om enskilda arkiv 

Riksarkivet lämnar nu ett inspel till arkivutredningen om den mångfacetterade enskilda sektorn. Inspelet innehåller ett flertal förslag för att trygga de enskilda arkivens bevarande och tillgänglighet, var de än finns.


07 feb 2019 

Gemensamt uttalande från de nordiska riksarkivarierna 

Den 29-31 januari möttes riksarkivarierna från Finland, Sverige och Norge i Kautokeino för att diskutera gemensamma samiska arkivfrågor.


01 feb 2019 

Nya vägledningar om arkivhantering

Avdelningen för offentlig informationshantering har tagit fram fyra nya vägledningar om arkivhantering hos statliga myndigheter och enskilda organ som omfattas av Riksarkivets föreskrifter: