Antal träffar: 16
26 jun 2024 

Rosenbergs geografiska lexikon som öppna data

Nu finns Rosenbergs geografiska lexikon att ladda ner i sin helhet.


25 jun 2024 

Ändring i Riksarkivets föreskrifter RA-FS 2018:10 och 2009:1

Riksarkivet ändrar sina föreskrifter om gallring och utlån av räkenskapsinformation samt om elektroniska handlingar.


25 jun 2024 

Uppdaterad arkivförordning: Förbättrad digital hantering och tydligare mandat

Den 1 augusti 2024 uppdateras arkivförordningen. Ändringarna kommer ge bättre förutsättningar för myndigheternas digitala hantering och ett tydligare mandat för Riksarkivet.


13 jun 2024 

Allvarlig kompetensbrist i kommunernas arkiv

40 procent av kommunerna har varken tillgång till en anställd arkivarie eller konsult med arkivarieutbildning på högskolenivå. Det visar en ny undersökning som Magasin K.


12 jun 2024 

Digikult 2024

Nu är programmet klart för höstens upplaga av Digikult den 1-3 oktober! Digikult är en årlig nationell konferens om tillgänglighet, delaktighet och utveckling för digitalt kulturarv i praktiken. Riksarkivet är en av flera arrangörer och vi medverkar i år med en workshop om transkribering och AI.


11 jun 2024 

Riksarkivet i Almedalen

Under Almedalsveckan anordnar Riksarkivet två evenemang. Båda äger rum den 26 juni och med inriktning mot beredskapsfrågor.


04 jun 2024 

Otillräckligt skydd för samhällsviktig information

Förbättringar krävs för att bevara och skydda information som är nödvändig för att upprätthålla eller säkerställa samhällets grundläggande funktion i händelse av kris, krig eller höjd beredskap. Det framhåller Riksarkivet i en redovisning till regeringen.


31 maj 2024 

AI ett paradigmskifte för arkiven

Riksarkivet har redovisat till regeringen hur vi arbetar med AI och vilka möjligheter som AI-teknik kan innebära för arkivsektorn. Rapporten är ett uppdrag som Riksarkivet fick i årets regleringsbrev.


31 maj 2024 

Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor ersätts av kompetensgemenskap

Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor (SKA) ersätts från och med 1 juni av en kompetensgemenskap med SKR som ensam huvudman. Riksarkivet kommer fortsätta att vara en samverkanspartner i arbetet. Riksarkivet fortsätter likaså med den rådgivning gentemot kommuner och regioner som myndigheten har att utföra i enlighet med myndighetens instruktion.


30 maj 2024 

Riksarkivet öppnar nya möjligheter med AI

Varför jobbar Riksarkivet med artificiell intelligens (AI)? Vad betyder det att vi gör vi arkiven mer tillgängliga med AI? Och hur kan det underlätta för forskningen? I två avsnitt av Arkivpodden och två inspelningar från digitala föredrag får du svar på dessa frågor och många fler.