Antal träffar: 19
10 apr 2024 

Genväg till namnen bakom pseudonymerna i svensk dagspress

Bang, Red Top och Kar de Mumma har gått till historien som alias mer kända än skribenternas egna namn (Barbro Alving, Lennart Nyblom och Erik Zetterström). Det samma kan inte sägas om Köksbjörn, John Grogg och Mormors glädje. Nu finns ett register utlagt i vår söktjänst där du kan hitta personerna bakom den svenska presshistoriens både kända och okända signaturer och pseudonymer.


27 mar 2024 

Två seminarier om arkiv och krigsberedskap

Välkommen till två seminarier om arkiv och krigsberedskap med Riksarkivets Karin Åström Iko (riksarkivarie) och Marie Lennersand (säkerhetschef).


27 mar 2024 

Riksarkivet kritiskt till utredningsförslag om kultursamverkansmodellen

I höstas lämnade en utredning (SOU 2023:58) förslag på förändringar av den så kallade kultursamverkansmodellen. Denna modell har funnits sedan 2011 och fördelar statliga medel via Kulturrådet till regionerna som i sin tur fördelar dessa vidare till regionala kulturverksamheter i sina län. Pengarna fördelas med utgångspunkt i regionala kulturplaner och i samråd med andra kulturmyndigheter och organisationer, däribland Riksarkivet.


19 mar 2024 

Synpunkter på Försvarsberedningens rapport Ds 2023:34

Cybersäkerhet, digitalisering, säkra lokaler och frågan om beredskapsmyndighet är några av områdena som Riksarkivet tar upp i sitt inspel kring Försvarsberedningens senaste rapport.


15 mar 2024 

Ändring i Riksarkivets föreskrifter RA-FS 1991:1

Riksarkivet har utfärdat en föreskrift om ändring av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1991:1) om statliga arkiv.


07 mar 2024 

1930 års folkräkning uppdaterad

Folkräkningsdatabasen har uppdaterats med 143 647 sökbara personer i 63 församlingar fördelade i fyra län.


07 mar 2024 

Förstärkt anslag till lokalkostnader och ny finansieringsmodell lyfts fram i budgetunderlaget till regeringen

Att få tillgång till och använda arkivmaterial och tillförlitlig information är en grundläggande rättighet i vår demokrati. Det är en förutsättning för öppenhet, rättssäkerhet och insyn. När man använder och bearbetar informationen i arkiven skapas ny kunskap och innovation. Tillgång till arkiven och kulturarvet ger möjlighet till delaktighet, sammanhang och perspektiv.


05 mar 2024 

Ny bok i serien Det medeltida Sverige

Det medeltida Sverige (DMS) är en vetenskaplig bokserie som kartlägger den medeltida bebyggelsen i Sverige. Den nu utkomna boken (DMS 2:8) behandlar Rekarne i Södermanland och är författad av Christian Lovén och Kaj Janzon.


29 feb 2024 

Riksarkivet med i nytt råd för skydd av kulturarv

Riksarkivet är en av de myndigheter som fått i uppdrag av regeringen att bilda ett råd för skydd av kulturarv. Beredskapsplanering och Riksarkivets roll inom totalförsvaret har med anledning av säkerhetsläget i omvärlden varit högt prioriterat de senaste åren.


27 feb 2024 

Remiss av nytt förslag till föreskrifter om behandling av personuppgifter för arkivändamål av allmänt intresse

Riksarkivet har under en längre tid arbetat med att ta fram föreskrifter som ska ge personuppgiftsansvariga som inte omfattas av föreskrifter om arkiv, det vill säga enskilda arkivbildare och enskilda arkivinstitutioner, möjlighet att behandla personuppgifter i arkiv som är av allmänt intresse. Ett nytt förslag till föreskrifter har nu skickats ut på remiss.