Antal träffar: 17
15 nov 2019 

Riksarkivets inspel till forskningspropositionen

För att Sverige ska kunna möta de nya krav som forskare ställer måste vi öka takten på digitaliseringen av arkiv- och biblioteksbestånden. Insatserna behöver fokusera på breda satsningar av infrastrukturell karaktär. Detta för att skapa bredast möjligast nytta för framtida forskning och innovation, för utveckling av nya offentliga och kommersiella tjänster samt för demokratisk insyn och informationsförsörjningen i samhället.


15 nov 2019 

Driftstörning på webbplatsen

Måndagen den 18 november genomförs underhållsarbete på webbplatsen mellan 16.30 och 22.00.


13 nov 2019 

Riksarkivet inför gemensamma ramar för öppethållandet

Riksarkivet inför en gemensam ram för öppethållandet i alla sina läsesalar. Miniminivån är 20 timmar i veckan, maximinivån 30 timmar. Bemannad depå ska hållas öppen minst 10 timmar per vecka. De nya öppettiderna införs successivt under perioden 1 november-31 december 2019.


12 nov 2019 

Ny bok om ostindisk handel på 1700-talet

Det svenska ostindiska kompaniet var förutsättningen för de kontakter som etablerades mellan Sverige och Kina på 1700-talet. Men för att förstå kompaniets verksamhet man också se Sveriges etablering av ostindisk handel som en del i ett större internationellt mönster.


11 nov 2019 

Flera framsteg för avkodning av text i handskrivna material

Den 22 oktober anordnade Riksarkivet tillsammans med Digisam en workshop om Handwritten Text Recognition (HTR). Flera framsteg har gjorts de senaste åren. Bland annat har en programvara för HTR kallad Transkribus tagits fram inom det EU-finansierade projektet READ.


04 nov 2019 

Arkivens dag 2019

Välkommen till Arkivens dag lördag 9 november 2019


29 okt 2019 

Digital beställning till läsesal

Digital beställning av arkivmaterial införs i fler läsesalar


21 okt 2019 

Ny dataleverantör

Vi hälsar Lerums kommunarkiv välkomna som ny dataleverantör


18 okt 2019 

Inspirerande och fullt av entusiasm - Hack for Heritage

Under helgen den 4-6 oktober 2019 samlades ett 70-tal personer från hela landet i Riksantikvarieämbetets lokaler i Visby för att utforska nya användningsområden för det digitala kulturarvet. Riksarkivet var med både som samarbetspartner och deltagare.


07 okt 2019 

Registerforskning 2019 – konferensen för dig som arbetar med registerbaserad forskning

Den 6 november är det dags! Riksarkivet medarrangerar konferensen Registerforskning 2019 på Münchenbryggeriet i Stockholm.