Antal träffar: 16
13 jun 2024 

Allvarlig kompetensbrist i kommunernas arkiv

40 procent av kommunerna har varken tillgång till en anställd arkivarie eller konsult med arkivarieutbildning på högskolenivå. Det visar en ny undersökning som Magasin K.


12 jun 2024 

Digikult 2024

Nu är programmet klart för höstens upplaga av Digikult den 1-3 oktober! Digikult är en årlig nationell konferens om tillgänglighet, delaktighet och utveckling för digitalt kulturarv i praktiken. Riksarkivet är en av flera arrangörer och vi medverkar i år med en workshop om transkribering och AI.


11 jun 2024 

Riksarkivet i Almedalen

Under Almedalsveckan anordnar Riksarkivet två evenemang. Båda äger rum den 26 juni och med inriktning mot beredskapsfrågor.


04 jun 2024 

Otillräckligt skydd för samhällsviktig information

Förbättringar krävs för att bevara och skydda information som är nödvändig för att upprätthålla eller säkerställa samhällets grundläggande funktion i händelse av kris, krig eller höjd beredskap. Det framhåller Riksarkivet i en redovisning till regeringen.


31 maj 2024 

AI ett paradigmskifte för arkiven

Riksarkivet har redovisat till regeringen hur vi arbetar med AI och vilka möjligheter som AI-teknik kan innebära för arkivsektorn. Rapporten är ett uppdrag som Riksarkivet fick i årets regleringsbrev.


31 maj 2024 

Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor ersätts av kompetensgemenskap

Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor (SKA) ersätts från och med 1 juni av en kompetensgemenskap med SKR som ensam huvudman. Riksarkivet kommer fortsätta att vara en samverkanspartner i arbetet. Riksarkivet fortsätter likaså med den rådgivning gentemot kommuner och regioner som myndigheten har att utföra i enlighet med myndighetens instruktion.


30 maj 2024 

Riksarkivet öppnar nya möjligheter med AI

Varför jobbar Riksarkivet med artificiell intelligens (AI)? Vad betyder det att vi gör vi arkiven mer tillgängliga med AI? Och hur kan det underlätta för forskningen? I två avsnitt av Arkivpodden och två inspelningar från digitala föredrag får du svar på dessa frågor och många fler.


30 maj 2024 

Öppettider i sommar

Sommartider gäller i alla Riksarkivets läsesalar under juni–augusti.


29 maj 2024 

Demografisk databas södra Sverige (DDSS) integreras med Digitala forskarsalen

Brukar du använda webbplatsen ddss.nu? Innehållet finns nu i stället i Digitala forskarsalen hos Riksarkivet. Du kan också välja att ladda ner delar av innehållet från DDSS som öppen data.


28 maj 2024 

Remissvar om inskränkningarna i upphovsrätten

I sitt remissvar föreslår Riksarkivet viktiga förändringar om vilka arkiv som ska få göra kopior och om att alla kulturarvsinstitutioner ska få ställa ut bevarandekopior istället för original.