Antal träffar: 19
05 jul 2021 

Nerladdning av befolkningsdata via SwedPop

Den första versionen av SwedPop-data har släppts. Nu är det möjligt för forskare att själva ladda ned historiska befolkningsdata från år 1700 till 1910 för forskning utan kostnad.


01 jul 2021 

Tillgängligt kulturarv för forskning i tal

Riksarkivet har i samarbete med Institutet för språk- och folkminnen och KTH skrivit en forsknings- och utvecklingsrapport om att tillgängliggöra kulturarvsmaterial för forskning i tal. Upptäckter och lärdomar från det tvärvetenskapliga samarbetsprojektet redovisas i rapporten.


29 jun 2021 

Nya föreskrifter om gallring beslutade

Riksarkivet beslutade den 24 juni 2021 om nya generella gallringsföreskrifter som ska underlätta myndigheternas arkivvård. De träder i kraft 1 januari 2022.


23 jun 2021 

AI och medborgarforskning – hur funkar det?

Riksarkivet presenterade i början av året de första resultaten från ett projekt som gör arkivmaterial tillgängligt på helt nya sätt. Nu finns fler maskintolkade volymer att söka i. Vi berättar också mer om hur arbetet går till i en video.


21 jun 2021 

Lettlands president besökte Riksarkivet

Måndagen den 21 juni besökte Lettlands president Egils Levits Riksarkivet. Det är i år 100 år sedan Sveriges erkännande av Lettland.


18 jun 2021 

Ny utställning med handlingar från Riksarkivet

Teckningsmuseet inviger ny spännande utställning. Riksarkivets bidrar med material.


15 jun 2021 

Nya ämnen i Digitala forskarsalen

Sök efter kungar, celebriteter, samiskt, sjöfart eller kanske fastigheter. Nu finns det 22 ämnesområden att söka på i Riksarkivets digitala forskarsal.


14 jun 2021 

Förbättringar av fyra beställningsformulär

Den 15 juni lanserar Riksarkivet fyra uppdaterade beställningsformulär. Uppdateringarna gör det enklare för de som beställer uppgifter och kopior. De kommer också att göra Riksarkivets handläggning smidigare.


10 jun 2021 

Stormaktstidens svenska landskap

I den nya boken "Sveriges kartor och lantmätare 1628 till 1680, Från idé till tolvtusen kartor" av Clas Tollin kan vi följa lantmätarnas arbete med att kartera stormaktstidens landsbygd.