Antal träffar: 7
06 jul 2020 

Beställ arkivmaterial till läsesal med en ny tjänst

Planerar du att besöka landsarkivet i Göteborg, Uppsala eller Östersund i sommar? Är du nyfiken på att ta del av arkivmaterial i den helt nyöppnade läsesalen Riksarkivet Täby (Arninge)? Eller funderar du att besöka Stockholms stadsarkiv? Nu kan du använda en ny tjänst som hjälper dig att beställa arkivmaterial. Du kan förbeställa arkivmaterial redan innan ditt besök eller beställa på plats vid en besöksdator i läsesalen.


24 jun 2020 

RA-FS 2020:1, nya föreskrifter om gallring av handlingar inom löne- och personaladministrativ verksamhet - ändring av RA-FS 2019:1

Riksarkivet har genom en ändring av RA-FS 2019:1 beslutat nya föreskrifter om gallring av handlingar inom löne- och personaladministrativ verksamhet.


17 jun 2020 

Erfarenhetsutbyte hösten 2020 om hantering av krisen och ökat bevarande av dokumentation med anledning av Corona-pandemin

Olika initiativ har tagits inom bland annat arkiv- och museisektorn för att samla in information om hur vi hanterar krisen och för att uppmuntra till ett ökat bevarande under Corona-pandemin. Riksarkivet bjuder in till ett digitalt erfarenhetsutbyte mellan sektorerna för att knyta ihop resultaten av dessa initiativ.


16 jun 2020 

Riksarkivets sida för öppna datamängder har fått ett ansiktslyft

Är du intresserad av vilka censurklipp staten gjorde i just din favoritfilm, var i arkiven du finner handskrivna kokböcker från 1700-talet, hur många fältjägare som kom från just din jämtländska socken eller kanske vilka mejerier som varit verksamma i trakterna kring Tomelilla?


09 jun 2020 

Remiss av FGS Databas (Alternativ 2, relationsdatabaser)

FGS Databas (Alternativ 2, relationsdatabaser) är nu ute på öppen remiss med sista svarsdag den 30 september 2020.


19 maj 2020 

Domboksregister för Västra härad, Jönköpings län

Registret är uppdaterat med ca 20 500 poster för tidsperioden 1611–1669.


15 maj 2020 

Riksarkivet efterlyser helhetsperspektiv för att säkra tillgången till samhällets information nu och i framtiden 

Idag lämnar Riksarkivet sitt remissvar på Arkivutredningens betänkande till Kulturdepartementet. Riksarkivet ser positivt på förslag om satsningar på Nationella Arkivdatabasen och att enskilda arkiv uppmärksammas. Men Riksarkivet saknar förslag som gör att samhällsviktig information kan identifieras och bevaras i alla sektorer, liksom förslag som sätter fokus på digitalt bevarande.