Antal träffar: 10
14 aug 2017 

Nya rapporter från regeringsuppdraget kring öppna data vid Riksarkivet

Nu vill Riksarkivet få in synpunkter på rapporterna, som handlar om användarbehoven för PSI-förteckningar och öppna data, och utvecklingsplaner för aktuella webbplatser.


30 jun 2017 

Riksarkivet gör inspel inför regeringens utredning

Regeringen aviserade i sin proposition om kulturarv under våren att man ämnar starta en utredning som gör en översyn av arkivområdet och Riksarkivet roll och uppgifter. Riksarkivet har nu skickat in en skrivelse till Kulturdepartementet inför översynen.


28 jun 2017 

Riksarkivets e-postsystem åter i drift

De problem vi haft med e-postsystemet är nu åtgärdade.


27 jun 2017 

Riksarkivet lämnar yttrande över Digitalförvaltning.nu (SOU 2017: 23)

Riksarkivet har lämnat synpunkter på remissen av delbetänkandet i utredningen om effektiv styrning av nationella digitala tjänster i en samverkande förvaltning, digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23)


19 jun 2017 

Nyhetsbrev

Du vet väl om att du kan prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få information om nytt eller uppdaterat material i Digitala forskarsalen samt erbjudanden och tips på nya produkter i webbutiken.


19 jun 2017 

Nu kan du anmäla dig till Riksarkivets arkivkonferens 2017

Vi har nu öppnat anmälan till årets konferens, som vi håller den 10 oktober i Näringslivets hus i Stockholm.


14 jun 2017 

Resolutionskoncept

Den tidigare något sporadiskt digitaliserade serien Resolutionskoncept ur Västernorrlands läns landskontors arkiv har nu kompletterats med volymer fram t.o.m. år 1830.


07 jun 2017 

Riksarkivet deltar på Forskardag

Riksarkivet deltar tillsammans med Vetenskapsrådet, Socialstyrelsen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen på en Forskardag för registerforskning som Statistiska centralbyrån arrangerar tisdagen den 3 oktober 2017.


02 jun 2017 

”Arkivguld” – Riksarkivets årsbok 2017

Riksarkivets årsbok för 2017 finns nu att köpa. Temat för i år är ”Arkivguld”.


Sidan publicerad: 2013-07-15 | Sidan senast uppdaterad: 2016-09-29