Antal träffar: 12
24 jun 2020 

RA-FS 2020:1, nya föreskrifter om gallring av handlingar inom löne- och personaladministrativ verksamhet - ändring av RA-FS 2019:1

Riksarkivet har genom en ändring av RA-FS 2019:1 beslutat nya föreskrifter om gallring av handlingar inom löne- och personaladministrativ verksamhet.


17 jun 2020 

Erfarenhetsutbyte hösten 2020 om hantering av krisen och ökat bevarande av dokumentation med anledning av Corona-pandemin

Olika initiativ har tagits inom bland annat arkiv- och museisektorn för att samla in information om hur vi hanterar krisen och för att uppmuntra till ett ökat bevarande under Corona-pandemin. Riksarkivet bjuder in till ett digitalt erfarenhetsutbyte mellan sektorerna för att knyta ihop resultaten av dessa initiativ.


16 jun 2020 

Riksarkivets sida för öppna datamängder har fått ett ansiktslyft

Är du intresserad av vilka censurklipp staten gjorde i just din favoritfilm, var i arkiven du finner handskrivna kokböcker från 1700-talet, hur många fältjägare som kom från just din jämtländska socken eller kanske vilka mejerier som varit verksamma i trakterna kring Tomelilla?


09 jun 2020 

Remiss av FGS Databas (Alternativ 2, relationsdatabaser)

FGS Databas (Alternativ 2, relationsdatabaser) är nu ute på öppen remiss med sista svarsdag den 30 september 2020.


19 maj 2020 

Domboksregister för Västra härad, Jönköpings län

Registret är uppdaterat med ca 20 500 poster för tidsperioden 1611–1669.


15 maj 2020 

Riksarkivet efterlyser helhetsperspektiv för att säkra tillgången till samhällets information nu och i framtiden 

Idag lämnar Riksarkivet sitt remissvar på Arkivutredningens betänkande till Kulturdepartementet. Riksarkivet ser positivt på förslag om satsningar på Nationella Arkivdatabasen och att enskilda arkiv uppmärksammas. Men Riksarkivet saknar förslag som gör att samhällsviktig information kan identifieras och bevaras i alla sektorer, liksom förslag som sätter fokus på digitalt bevarande.


06 maj 2020 

Riksarkivet startar Arkivpodden

Den 6 maj kl. 14 är det premiär för Arkivpodden. I premiäravsnittet ”Spanska sjukan sedd genom en 12-årig pojkes dagbok” medverkar arkivpedagog Jim Hedlund och arkivarie Martin Ahlström vid Riksarkivet i Östersund. Vårens poddavsnitt kommer att sändas 6 maj, 27 maj och 17 juni.


30 apr 2020 

Ny organisation för Riksarkivet beslutad

Riksarkivarien har den 27 april beslutat om en ny organisation för Riksarkivet, som träder i kraft den 1 september 2020.


29 apr 2020 

AI-projekt på Riksarkivet beviljas 400 000 kr från Vinnova

Riksarkivets projekt ”Maskintolkning av handskrivna källmaterial” får stöd genom Vinnovas satsning ”Starta er AI-resa”. Projektet går ut på att pröva och utvärdera tekniker för automatisk transkribering av handskrivna arkivmaterial inom Riksarkivet och pågår under åren 2020–2021.


29 apr 2020 

Öka bevarandet av dokumentation under Corona-pandemin

Den pågående Corona-pandemin påverkar hela vårt samhälle. För att vi ska kunna få en helhetsbild av pandemins effekter om 5, 50 eller 300 år, är det viktigt att bevara dokumentation kring hur vi nu hanterar krisen i samhället och vilka vägval som görs. Riksarkivet uppmanar därför aktörer inom offentlig och privat sektor att öka sitt bevarande av information.