Antal träffar: 17
22 nov 2017 

Vapen och namnchiffer för Prins Gabriel, Hertig av Dalarna

Riksarkivets heraldiska enhet har gjort ritningen till Prins Gabriels vapen.


20 nov 2017 

Driftstörning på webbplatsen 23 november

Torsdagen den 23 november 2017 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Det kan påverka såväl webb som formulär. Arbetet pågår mellan 16.30 och 22.00.


14 nov 2017 

Välkomna att delta i dialog om förslag till FGS för databaser

Leverantörer av tekniska lösningar som exempelvis e-arkiv eller verksamhetssystem inbjudes att delta i dialog med möjligheter till att lämna synpunkter på förslag till FGS för databaser.


14 nov 2017 

Ny dataleverantör till NAD

Vi hälsar Blekinge Museum välkomna som dataleverantör till NAD26 okt 2017 

Välkommen utredning om arkiv 

I dag presenterade regeringen den utredning som ska göra en översyn av arkivområdet och Riksarkivet roll och uppgifter. Riksarkivet välkomnar utredningen.


17 okt 2017 

Ny dataleverantör till NAD

Vi hälsar Kalmar kommunarkiv välkomna som dataleverantör till NAD


12 okt 2017 

Nu går det att leverera arkivinformation till NAD igen

Webbapplikationen för leverans av arkivinformation fungerar igen.


26 sep 2017 

Ny dataleverantör till NAD

Vi hälsar Regionarkivet i Östergötland välkomna som dataleverantör till NAD


21 sep 2017 

Vetenskapsrådet beviljar stöd till SwedPop och SweClarin

Vetenskapsrådets har beslutat om långsiktig finansiering till infrastrukturer av nationellt intresse. Riksarkivet får finansiellt stöd till inte mindre än två infrastrukturprojekt.


Sidan publicerad: 2013-07-15 | Sidan senast uppdaterad: 2016-09-29