Antal träffar: 13
20 feb 2020 

Driftstörning på webbplatsen

Måndagen den 24 februari genomförs underhållsarbete på webbplatsen mellan 16.30 och 22.00.


28 jan 2020 

Kultur och bildning, framtidsfrågor och digitalisering

Panelsamtal om kultur och bildning och rundabordssamtal om framtidsfrågor står på programmet när riksarkivarie Karin Åström Iko medverkar under det kulturpolitiska konventet Folk & Kultur 2020 i Eskilstuna.


27 jan 2020 

Förändrad omvärld ställer nya krav på Riksarkivet

Digitaliseringen i samhället ställer nya krav på ett nationalarkiv. Riksarkivet måste utvecklas för att kunna möta användarnas ökade förväntningar på att kunna ta del av arkiven var- och närsomhelst, och för att säkra tillgänglighet och långsiktigt bevarande av samhällsviktig information.


23 jan 2020 

Designstudenter möter arkivet i ny utställning

Hur kan designperspektiv hjälpa till att synliggöra och skapa förståelse för arkivens möjligheter? Och hur kan en arkivinstitution bidra med perspektiv i dagens designutbildningar? Som en del av ett mångårigt och ömsesidigt uppskattat samarbete presenterar nu designutbildningen vid HDK-Valand, Göteborgs universitet och Riksarkivet i Göteborg en ny utställning som har blicken riktad mot en av Göteborgs mest mytomspunna gator.07 jan 2020 

Volymer med slutår 1949 har publicerats

Vid årsskiftet släpptes ca 1400 digitaliserade volymer från huvudsakligen kyrkoarkiv och 154 volymer i SCB-utdrag födda, vigda, döda enligt gällande sekretessregler på 70 år.


20 dec 2019 

1930 års folkräkning uppdaterad

Databasen har uppdaterats med totalt 75 928 poster i 42 församlingar fördelade i följande län; Östergötlands, Kalmar, Göteborg- och Bohus, Älvsborgs, Skaraborgs, Värmland och Västerbottens län.


18 dec 2019 

Remissammanställningar gällande FGS för databas publicerade

Projekt FGS-Databas arbetar med att ta fram FGS för databaser. Projektet tar fram förslag på en FGS som erbjuder två formatalternativ för överföring av databasinformation, dels Alternativ 1 (relationsdatabaser och register) baserad på ADDML, dels Alternativ 2 (relationsdatabaser) baserad på SIARD.


13 dec 2019 

Samerna, romerna och rösträtten – Demokrati100 på forskarbesök på Riksarkivet

När fick samer rösträtt i Sverige? Och hur var det med romerna? Det är två frågor som det har debatterats en del kring under de senaste åren. Ett entydigt svar har varit svårt att finna.


12 dec 2019 

Välkommen att lämna synpunkter på förslag till ändrade föreskrifter om vissa EU-handlingar

Riksarkivet har i dagarna remitterat förslag till föreskrifter om att ersätta Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2000:1) och allmänna råd om gallring av vissa handlingar som inkommit eller upprättats i EU-samarbetet hos statliga myndigheter.