Riksarkivet förvarar

 • 717 452 hyllmeter handlingar på papper (varav 83 816 hyllmeter är enskilda arkiv)
 • 3 163 hyllmeter militärt tryck (vid Krigsarkivet)
 • 3 266 532 stycken kartor och ritningar
 • 86 194 rullar mikrofilm

  547 leveranser av arkiv togs emot under året

 • 12 626 hyllmeter papper,
 • 21 hyllmeter militärt tryck
 • 26 004 kartor och ritningar  
 • 30 leveranser av elektroniska arkiv

Riksarkivets digitala bilddatabas innehåller

 • 143 miljoner bilder
 • 74 miljoner av dessa bilder kan nås via webbplatsen.
 • Av legala skäl (främst Sekretesslagen och PUL [personuppgiftslagen]) kan inte alla bilder publiceras på nätet.

Ytterligare fakta under året

 • Vi band in 1 835 arkivhandlingar och konserverade 36 704 blad.
 • 49 713 forskarbesök
 • 162 805 framtagna volymer
 • 119 112 besvarade skriftliga förfrågningar (exkl. folkbokföringsärenden)
 • 118 inspektioner av statliga myndigheter, genom besök eller på annat sätt.
 • höll vi 27 kurser om informationshantering i offentlig förvaltning

   

Ansvarig för sidan/ kontakt
Ingela Bäckström
Sidan publicerad: 2012-12-11 | Sidan senast uppdaterad: 2016-05-12