Riksarkivet förvarar

 • 797 974 hyllmeter handlingar på papper (varav 92 989 hyllmeter är enskilda arkiv)
 • 3 517 hyllmeter militärt tryck (vid Krigsarkivet)
 • 5 319 261 stycken kartor och ritningar
 • 86 721 rullar mikrofilm

247 leveranser av arkiv togs emot under året

 • 7 800 hyllmeter papper
 • 18 hyllmeter militärt tryck
 • 2 962 kartor och ritningar
 • 19 leveranser av elektroniska arkiv

Riksarkivets digitala bilddatabas

 • Innehåller 206 miljoner bilder
 • 66 miljoner av dessa bilder kan nås via webbplatsen.
 • Av legala skäl (främst offentlighets- och sekretesslagen eller dataskyddsförordningen (GDPR)) kan inte alla bilder publiceras på nätet.

Ytterligare fakta

 • Vi band in 752 arkivhandlingar och konserverade 8 949 blad.
 • 40 221 forskarbesök
 • 101 954 framtagna volymer
 • 113 638 besvarade skriftliga förfrågningar (exkl. folkbokföringsärenden)
 • 18 417 besvarade skriftliga förfrågningar folkbokföringsärenden
 • 91 inspektioner av statliga myndigheter, genom besök eller på annat sätt.
 • Vi anordnade 17 kurser om informationshantering i offentlig förvaltning

Vill du veta mer?

I Årsredovisning 2018 för Riksarkivet kan du läsa mer om myndighetens verksamhet.

Årsredovisning 2018 för Riksarkivet

Ansvarig för sidan/kontakt 
Staben