Riksarkivet förvarar

 • 738 317 hyllmeter handlingar på papper (varav 92 297 hyllmeter är enskilda arkiv)
 • 3 530 hyllmeter militärt tryck
 • 5 761 946 stycken kartor och ritningar

621 leveranser av arkiv togs emot under året

 • 1 401 hyllmeter papper
 • 2 hyllmeter militärt tryck
 • 2 485 kartor och ritningar
 • 8 leveranser av elektroniska arkiv

Riksarkivets digitala bilddatabas

 • Innehåller 215 625 238 bilder av arkivhandlingar
 • 69 382 994 av dessa bilder kan nås via webbplatsen.

Av legala skäl (främst offentlighets- och sekretesslagen eller dataskyddsförordningen (GDPR)) kan inte alla bilder publiceras på nätet.

Ytterligare fakta

 • Vi konserverade 6 270 enheter.
 • 16 259 forskarbesök
 • 51 531 framtagna volymer
 • 130 304 besvarade skriftliga förfrågningar
 • 53 inspektioner av statliga myndigheter, genom besök eller på annat sätt.

Riksarkivets söktjänst

 • 6 367 113 besök
 • 89 procent av som använder söktjänsten gör det från Sverige.
 • Näst största grupp är användare från USA (3,6 procent), följt av besökare från de övriga nordiska länderna.
 • 63 procent kommer till Riksarkivets söktjänster via nätets stora söktjänster.
 • En liten men starkt växande grupp är de besökare som når söktjänsten via sociala medier (3,4 procent).
Ansvarig för sidan/kontakt