Riksarkivet förvarar

 • 737 352 hyllmeter handlingar på papper (varav 86 159 hyllmeter är enskilda arkiv)
 • 3 475 hyllmeter militärt tryck (vid Krigsarkivet)
 • 3 394 944 stycken kartor och ritningar
 • 86 498 rullar mikrofilm

  394 leveranser av arkiv togs emot under året

 • 5 003 hyllmeter papper,
 • 25 hyllmeter militärt tryck
 • 1 564 kartor och ritningar  
 • 44 leveranser av elektroniska arkiv

Riksarkivets digitala bilddatabas innehåller

 • 180 miljoner bilder
 • 99 miljoner av dessa bilder kan nås via webbplatsen.
 • Av legala skäl (främst Sekretesslagen och PUL [personuppgiftslagen]) kan inte alla bilder publiceras på nätet.

Ytterligare fakta under året

 • Vi band in 662 arkivhandlingar och konserverade 16 422 blad.
 • 46 186 forskarbesök
 • 129 295 framtagna volymer
 • 118 208 besvarade skriftliga förfrågningar (exkl. folkbokföringsärenden)
 • 83 inspektioner av statliga myndigheter, genom besök eller på annat sätt.
 • Vi anordnade 3 kurser om informationshantering i offentlig förvaltning

   

Ansvarig för sidan/kontakt 
Ingela Bäckström