Gussarsson Wijk, Maria, Höglund, Mats & Lundström, Bo, Med kartan i fokus. En vägledning till de civila och militära kartorna i Riksarkivet. Arkivguide (Stockholm 2013).

Med kartan i fokus - Webbutiken

 

Brunius, Jan, From manuscripts to wrappers. Medieval book fragments in the Swedish National Archives. Archival guide (Stockholm 2013).

From manuscripts to wrappers - Webbutiken

 

Wickström, Lars, Skolväsendets källor. En vägledning till skolforskning i Riksarkivet (Stockholm 2011).

Skolväsendets källor - Webbutiken

 

Brunius, Jan, Vasatidens samhälle. En vägledning till arkiven 1520–1620 i Riksarkivet (Stockholm 2010).

Vasatidens samhälle - Webbutiken

 

Riksarkivet har också givit ut en beståndsöversikt i 12 delar

Beståndsöversikt - Webbutiken

För fullständig förteckning och inköp av arkivguider och handböcker, se webbutiken där det även finns möjlighet att köpa liknande böcker med andra utgivare.

Arkivguider och handböcker - Webbutiken

 


 

Ansvarig för sidan/kontakt