2024-05-30: 16.30–22.00 pågår underhållsarbete av vår webb. Sökning, bildvisning och andra funktioner kan påverkas.

Utforska och beställ

Ta del av våra arkiv! Besök oss på plats eller sök dig fram digitalt.

Utveckla och samverka

Vi digitiserar åt myndigheter och deltar gärna i forskningssamarbeten.

Riksarkivet och AI

Varför jobbar Riksarkivet med AI? Vad betyder det att vi gör vi arkiven mer tillgängliga med AI? Och hur kan det underlätta för forskningen? Hör, se och lär mer i våra nya poddavsnitt och föredrag!

Läs mer
Dekorativ illustration 

Se lunchföredraget om det farliga bläcket

Riksarkivets Anna Lagerqvist Alidoost berättar om järngallusbläckets historia och hennes pågående forskning om utveckling av en lämplig konserveringsmetod.

Till lunchföredragen
Frätskador orsakat av järngallusbläck 

Arkivpodd: Medicinska råd från förr

Arkiven kan innehålla många mer eller mindre goda råd för hur man botar sjukdomar och åkommor. I arkivpodden diskuterar Jim Hedlund och Martin Ahlström några exempel från Riksarkivet i Östersund.

Till poddavsnittet
Teckning av en person vars kroppsdelar är numrerade med siffrorna 1-33 

Arrangemang


Alla arrangemang