Utforska arkiven

Besök oss för att ta del av våra arkiv.
Eller sök dig fram i våra digitala databaser.

Beställ uppgifter och kopior

Finns inte det du söker digitaliserat?
Beställ uppgifter direkt ur våra arkiv!

En ladugård på villovägar och en barnsköterskas hämnd

Du hittar historier ur våra arkiv i ”Månadens dokument”. Denna månad är det dokument från landsarkivet i Uppsala och från Marieberg i Stockholm som presenteras.

”Månadens dokument” från 2001 fram till idag
Bild till månadens dokument i februari 2020 - en barnsköterskas hämnd