Utforska arkiven

Besök oss för att ta del av våra arkiv.
Eller sök dig fram i våra digitala databaser.

Beställ uppgifter och kopior

Finns inte det du söker digitaliserat?
Beställ uppgifter direkt ur våra arkiv!

Raoul Wallenbergs sista rapport från Budapest och betalt för gammal ost

Du hittar historier ur våra arkiv i ”Månadens dokument”. Denna månad är det dokument från Marieberg i Stockholm och från landsarkivet i Uppsala som presenteras.

"Månadens dokument” från 2001 fram till idag
Bild på Raoul Wallenberg 

Arrangemang

För att minska riskerna för spridning av coronaviruset ställer Riksarkivet in föredrag, visningar och andra publika arrangemang fram till åtminstone den 31 augusti. Detta gäller alla verksamhetsställen i landet.

Alla arrangemang