Sökhjälp

All sökning sker som standard trunkerad, så om du söker på till exempel skatteverk så får du träff på både Skatteverket och Riksskatteverket.

Använd citattecken ("") för att söka på exakta fraser. En sökning på till exempel "under försvarsdepartementet" ger träffar då orden förekommer tillsammans och i angiven ordning.

Använd minustecken (-) för att utesluta ett sökord. En sökning på till exempel försvarsdepartementet -hemlig ger träff på alla poster som innehåller ordet Försvarsdepartementet men inte de poster som samtidigt innehåller ordet hemlig.

Använd frågetecken (?) för att få träff på stavningsvarianter av ett ord. Varje frågetecken svarar mot ett tecken. En sökning på till exempel G??le ger träff på både Gävle, Gefle och Gäfle.

Du kan ange # om du vill söka fram de poster som saknar information i dessa fält.

Arbete pågår med komplettering av databasen med pdf-länkar till och relationslänkar mellan föreskrifterna.

I Riksarkivets generella föreskriftsserie (RA-FS) finns föreskrifter och allmänna råd som med några få undantag gäller för samtliga statliga myndigheter och enskilda organisationer som helt eller delvis omfattas av arkivlagstiftningen och Riksarkivets föreskriftsrätt.

En del generella föreskrifter (RA-FS) omfattar en specificerad grupp av myndigheter med liknande uppdrag, exempelvis universitet och högskolor samt domstolar.

Databasen innehåller samtliga giltiga föreskrifter och allmänna råd men det går även att söka på upphävda författningar.

Ansvarig utgivare för Riksarkivets generella föreskrifter (RA-FS) är chefsjuristen Jens Västberg.

Läs mer om RA-FS.

Modell över Riksarkivets generella föreskrifter.