Gemensamma utbytesformat förenklar

Förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS:er) är gemensamma utbytesformat som förenklar en organisations överföringar av information mellan olika elektroniska verksamhetssystem, till e-arkiv och till andra organisationer. Det innebär tidsvinster och ekonomiska besparingar. FGS:erna används för att enhetligt strukturera, märka och paketera information så att den kan överföras mellan system som hanterar samma typ av information men som är byggda på olika sätt.

Målet är att hela den offentliga förvaltningen ska använda samma utbytesformat och att man gemensamt ska bilda arbetsgrupper som tar fram FGS:er för dessa.

Se vägledningar för arbetsgrupper i den offentliga förvaltningen