Här publicerar vi de mest förekommande frågor vi har fått in till oss. Listan fylls på och uppdateras vartefter nya frågor kommer in.

Frågor

Svar

1. Vad gör FGS-funktionen just nu?
Svar: Färdigställer FGS Ärendehantering samt FGS Personalsystem så att dessa kan fastslås och publiceras i en första version.

2. När är de första FGS:erna fastslagna?
Svar: FGS Paketstruktur fastslogs i en första version den 15 augusti 2015 senast uppdaterad den 1 oktober 2016. Just nu pågår arbetet med FGS Ärendehantering, FGS Arkivredovisning och FGS Personalsystem. För tillfället går det dock inte att sätta något exakt datum för när dessa kan fastslås och publiceras.

3. FGS Ekonomi. Är en sådan planerad? När?
Svar: Om och när det blir en FGS Ekonomi beslutas av förvaltningsrådet. Det är även förvaltningsrådet som kommer att sätta samman arbetsgruppen för framtagandet. För mer information läs dokumentet "Att utveckla, förvalta och införa FGS:er (Vägledning)". För att FGS Ekonomi ska kunna tas fram krävs det att förvaltningsrådet beslutar om detta. Framtagandet är också beroende av vilka personer/myndigheter/kommuner/landsting som kommer att delta i arbetet samt att det finns en finansiering och en tidplan som är realistisk.

4. FGS Skola. Är en sådan planerad? När?
Svar: Om och när det blir en FGS Skola beslutas av förvaltningsrådet. Det är även förvaltningsrådet som kommer att sätta samman arbetsgruppen för framtagandet. För mer information läs dokumentet "Att utveckla, förvalta och införa FGS:er (Vägledning)". För att FGS Skola ska kunna tas fram krävs det att förvaltningsrådet beslutar om detta. Framtagandet är också beroende av vilka personer/myndigheter/kommuner/landsting som kommer att delta i arbetet samt att det finns en finansiering och en tidplan som är realistisk.

5. FGS Webb. Är en sådan planerad? När?
Svar: Om och när det blir en FGS Webb beslutas av förvaltningsrådet. Det är även förvaltningsrådet som kommer att sätta samman arbetsgruppen för framtagandet. För mer information läs dokumentet "Att utveckla, förvalta och införa FGS:er (Vägledning)". För att FGS Webb ska kunna tas fram krävs det att förvaltningsrådet beslutar om detta. Framtagandet är också beroende av vilka personer/myndigheter/kommuner/landsting som kommer att delta i arbetet samt att det finns en finansiering och en tidsplan som är realistisk.

6. FGS Arkivredovisning. Är en sådan planerad? När?
Svar: Arbetet med en FGS Arkivredovisning sker internt på Riksarkivet. Den är baserad på RA-FS 2008:4 och använder utbytesformaten EAD (i den senaste versionen EAD3 som släpptes i augusti 2015) samt EAC-CPF. Det finns för närvarande inget fastslaget datum för färdigställandet av denna FGS.

7. Hur ska jag marknadsföra FGS:erna på min egen organisation?
Svar: Ett viktigt argument är att ju fler som använder FGS:erna och ju fler leverantörer som bygger in det från början ju lättare blir flytten av information oavsett om den ska levereras till arkivmyndighet eller inte. Det går att använda vår presentation som stöd

8. Vilken status har befintliga FGS:er och hur kommer utvecklingen att bedrivas?
Svar: Projektet eARD levererade utkast som nu håller på att färdigställas. Framöver ska utvecklingen av nya FGS:er beslutas av förvaltningsrådet och arbetet genomföras i mindre arbetsgrupper/projekt. Alla FGS:er kommer att vara under ständig utveckling, det går inte att säga att de inte kommer att utvecklas vidare.

9. Finns det någon öppen källkod eller ett Open Source-projekt för FGS:erna?
Svar: Riksarkivet kommer inte att utveckla några tillämpningar i form av programvaror eller API:er utan det står de som så önskar fritt att göra detta och även att tillgängliggöra dessa som Open Source-projekt. 

10. Kan ni granska vår informationsmodell och det vi utvecklar?
Svar: Tyvärr inte. Det finns inte personella resurser för att kunna bistå med denna hjälp.

11. Kan ni utbilda oss i XML och FGS:er?
Svar: Tyvärr inte. Det finns inte personella resurser för att kunna bistå med denna utbildning. Däremot kommer det att genomföras informationsmöten när det finns fastslagna FGS:er.

12. Vad innebär samarbetet mellan Riksarkivet och Statens servicecenter?
Svar: Statens servicecenter (SSC) har tillsammans med Riksarkivet fått ett regeringsuppdrag att ta fram en tjänst för ett e-arkiv. Riksarkivets roll i projektet är att bidra med vissa utredningar, hjälpa till med kunskap om arkivrättsliga frågor samt med FGS:erna. E-arkivet kommer inte att vara fullt utvecklat från början utan tjänsten kommer att innehålla mer och mer vartefter det finns fler och fler FGS:er. Riksarkivet arbete i projektet innefattar alltså inte tekniken eller vilken/vilka leverantörer som väljs.

13. Kan Riksarkivet hjälpa andra myndigheter eller leverantörer att bygga ett e-arkiv?
Svar: Tyvärr inte, det finns inte personella resurser för att kunna arbeta tillsammans med alla. I detta fall är det ett regeringsuppdrag där Riksarkivet är speciellt utpekade att medverka. Rådet vi kan ge är att följa de lagar och författningar som finns samt att använda FGS:erna.

14. Kan vi som kommun ansluta oss till det tjänst som Statens servicecenter kommer att ta fram?
Svar: Tyvärr inte. Statens servicecenter SSC kan enligt sin instruktion inte tillhandahålla tjänster till andra än statliga myndigheter.

15. Kommer Statens servicecenter vara arkivmyndighet för de elektroniska handlingarna de tar emot?
Svar: E-arkivet hos Statens servicecenter är ett så kallat mellanarkiv. Det vill säga ett arkiv där handlingarna och informationen lagras innan den överlämnas till ett slutarkiv. Myndigheten som är arkivbildare behåller ansvaret för informationen till dess att arkivet överlämnas till Riksarkivet eller till annan arkivmyndighet. Riksarkivet är arkivmyndighet för informationen oavsett vilket media den finns sparad på. Läs mer om leverera arkivmaterial till Riksarkivet.

16. Måste jag ha ett införandeprojekt?

Svar: Alla som tänker använda sig av FGS:erna måste genomföra ett införandeprojekt där man tar ställning till hur FGS:en ska tillämpas i den egna organisationen. Detta gäller oavsett vem man är.

 

17. Kan ni tala om vilket e-arkiv jag ska köpa?

Svar: Det kan vi tyvärr inte göra. Vi kan bara rekommendera att man kravställer så att den lösning man väljer både kan hantera de FGS:er som redan är beslutade och de FGS:er som kommer att komma i framtiden.

 

18. Kan jag få FGS:er och tabeller i ett redigerbart format?

Svar: Tyvärr, all text tillhandahålls enbart som pdf. Information om detta finns i kapitel 3.3.1.3 i dokumentet ”Att utveckla, förvalta och införa FGS:er (Vägledning)”.

 

19. Kommer en framtida FGS Databas att ersätta Riksarkivets leveransförberedelseverktyg RALF?

Svar: Nej, En framtida FGS Databas kommer att innehålla generella regler för att beskriva hur informationen ska struktureras vid överöringar av informationstypen databaser. RALF är ett verktyg som utvecklats för att beskriva information (bland annat databaser) vid överföringar till Riksarkivet.

Ansvarig för sidan/ kontakt
Tomas Wallin
Sidan publicerad: 2016-10-03 | Sidan senast uppdaterad: 2016-10-05