Syftet med den nya lagen är att främst förbättra allmänhetens möjligheter till insyn genom att publicera ett register med uppgifter om de enskilda organen som förvarar handlingarna.

Vad innehåller registret

Registret innehåller uppgifter om allmänna handlingar från verksamheter som tidigare bedrivits av staten och tagits över av ett bolag. Med hjälp av detta register kan du få en inblick i vilka enskilda organ som förvarar allmänna handlingar, och vilka handlingar som finns hos respektive bolag.

Registret innehåller uppgifter om

  • namn på det enskilda organ som har regeringens tillstånd att förvara allmänna handlingar
  • namn på den myndighet som handlingarna har överlämnats från
  • en hänvisning till en arkivbeskrivning över de handlingar som förvaras (uppgifter förs in i registret allteftersom)
  • datum för regeringens beslut om tillstånd till överlämnande och förvaring
  • datum för när de allmänna handlingarna senast ska återlämnas till Riksarkivet eller annan myndighet.


Sökhjälp

Mata in ett eller fler sökbegrepp. Dina sökningar högertrunkeras, ex byggnads får träff på byggnads, byggnadsstyrelsen och byggnadsregler.

24 poster

Advokatfirman Hans Billeskans AB förvarar handlingar från Allmänna Advokatbyrån i Borås

Enskilda organets namn:
Advokatfirman Hans Billeskans AB
Organisationsnummer:
556520-3287
Myndighetens namn:
Allmänna Advokatbyrån i Borås
Datum för regeringens beslut:
2016-12-08
Datum för när handlingarna senast ska återlämnas:
2020-12-31
Uppgifter om överlämnande och återlämnande:
Arkivbeskrivning:

Akademiska Hus AB förvarar handlingar från Byggnadsstyrelsen

Enskilda organets namn:
Akademiska Hus AB
Organisationsnummer:
556459-9156
Myndighetens namn:
Byggnadsstyrelsen
Datum för regeringens beslut:
2017-02-16
Datum för när handlingarna senast ska återlämnas:
2026-12-31
Uppgifter om överlämnande och återlämnande:
Arkivbeskrivning:

Castellum Norr 2 AB förvarar handlingar från Byggnadsstyrelsen

Enskilda organets namn:
Castellum Norr 2 AB
Organisationsnummer:
556458-6138
Myndighetens namn:
Byggnadsstyrelsen
Datum för regeringens beslut:
2017-02-16
Datum för när handlingarna senast ska återlämnas:
2026-12-31
Uppgifter om överlämnande och återlämnande:
Arkivbeskrivning:

Chalmers Tekniska Högskola AB förvarar handlingar från Chalmers Tekniska Högskola

Enskilda organets namn:
Chalmers Tekniska Högskola AB
Organisationsnummer:
556479-5598
Myndighetens namn:
Chalmers Tekniska Högskola
Datum för regeringens beslut:
2016-12-08
Datum för när handlingarna senast ska återlämnas:
2035-12-31
Uppgifter om överlämnande och återlämnande:
Arkivbeskrivning:

Civitas Holdings AB förvarar handlingar från Byggnadsstyrelsen

Enskilda organets namn:
Civitas Holdings AB
Organisationsnummer:
556459-9164
Myndighetens namn:
Byggnadsstyrelsen
Datum för regeringens beslut:
2017-02-16
Datum för när handlingarna senast ska återlämnas:
2026-12-31
Uppgifter om överlämnande och återlämnande:
Arkivbeskrivning:

F:a Bolinconsult AB (förvaltare av Proof Print i Norr AB) förvarar handlingar från Byggnadsstyrelsen

Enskilda organets namn:
F:a Bolinconsult AB (förvaltare av Proof Print i Norr AB)
Organisationsnummer:
520318-7819
Myndighetens namn:
Byggnadsstyrelsen
Datum för regeringens beslut:
2017-12-07
Datum för när handlingarna senast ska återlämnas:
2026-12-31
Uppgifter om överlämnande och återlämnande:
Arkivbeskrivning:

INLANDSBANAN (IBAB) AB förvarar handlingar från Statens järnvägar

Enskilda organets namn:
INLANDSBANAN (IBAB) AB
Organisationsnummer:
556438-1795
Myndighetens namn:
Statens järnvägar
Datum för regeringens beslut:
2016-12-08
Datum för när handlingarna senast ska återlämnas:
2026-12-31
Uppgifter om överlämnande och återlämnande:
Arkivbeskrivning:

Michael Olofson Advokat AB förvarar handlingar från Allmänna Advokatbyrån i Östersund

Enskilda organets namn:
Michael Olofson Advokat AB
Organisationsnummer:
556569-2091
Myndighetens namn:
Allmänna Advokatbyrån i Östersund
Datum för regeringens beslut:
2016-12-08
Datum för när handlingarna senast ska återlämnas:
2018-12-31
Uppgifter om överlämnande och återlämnande:
Arkivbeskrivning:

Nordea BankSverige AB förvarar handlingar från Postverket

Enskilda organets namn:
Nordea BankSverige AB
Organisationsnummer:
502010-5523
Myndighetens namn:
Postverket
Datum för regeringens beslut:
2016-12-08
Datum för när handlingarna senast ska återlämnas:
2026-12-31
Uppgifter om överlämnande och återlämnande:
Arkivbeskrivning:

PostNord Group AB förvarar handlingar från Postverket

Enskilda organets namn:
PostNord Group AB
Organisationsnummer:
556128-6559
Myndighetens namn:
Postverket
Datum för regeringens beslut:
2019-02-14
Datum för när handlingarna senast ska återlämnas:
2044-12-31
Uppgifter om överlämnande och återlämnande:
Arkivbeskrivning:

RISE Research Institutes of Sweden AB förvarar handlingar från Statens provningsanstalt

Enskilda organets namn:
RISE Research Institutes of Sweden AB
Organisationsnummer:
556464-6874
Myndighetens namn:
Statens provningsanstalt
Datum för regeringens beslut:
2016-12-08
Datum för när handlingarna senast ska återlämnas:
2018-12-31
Uppgifter om överlämnande och återlämnande:
Arkivbeskrivning:

Saab Dynamics AB förvarar handlingar från Affärsverket FFV

Enskilda organets namn:
Saab Dynamics AB
Organisationsnummer:
556264-6074
Myndighetens namn:
Affärsverket FFV
Datum för regeringens beslut:
2016-12-08
Datum för när handlingarna senast ska återlämnas:
2026-12-31
Uppgifter om överlämnande och återlämnande:
Arkivbeskrivning:

SMP Svensk Maskinprovning AB förvarar handlingar från Statens maskinprovningar

Enskilda organets namn:
SMP Svensk Maskinprovning AB
Organisationsnummer:
556529-6836
Myndighetens namn:
Statens maskinprovningar
Datum för regeringens beslut:
2019-02-14
Datum för när handlingarna senast ska återlämnas:
2026-12-31
Uppgifter om överlämnande och återlämnande:
Arkivbeskrivning:

Specialfastigheter Sverige AB förvarar handlingar från Statens fastighetsverk

Enskilda organets namn:
Specialfastigheter Sverige AB
Organisationsnummer:
556537-5945
Myndighetens namn:
Statens fastighetsverk
Datum för regeringens beslut:
2016-12-08
Datum för när handlingarna senast ska återlämnas:
2026-12-31
Uppgifter om överlämnande och återlämnande:
Arkivbeskrivning:

Stiftelsen Högskolan i Jönköping förvarar handlingar från Högskolan i Jönköping

Enskilda organets namn:
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Organisationsnummer:
826001-7333
Myndighetens namn:
Högskolan i Jönköping
Datum för regeringens beslut:
2017-10-12
Datum för när handlingarna senast ska återlämnas:
2035-12-31
Uppgifter om överlämnande och återlämnande:
Arkivbeskrivning:

Swedavia AB förvarar handlingar från Luftfartsverket

Enskilda organets namn:
Swedavia AB
Organisationsnummer:
556797-0818
Myndighetens namn:
Luftfartsverket
Datum för regeringens beslut:
2017-02-16
Datum för när handlingarna senast ska återlämnas:
2026-12-31
Uppgifter om överlämnande och återlämnande:
Arkivbeskrivning:

TeliaSonera Sverige AB förvarar handlingar från Televerket

Enskilda organets namn:
TeliaSonera Sverige AB
Organisationsnummer:
556430-0142
Myndighetens namn:
Televerket
Datum för regeringens beslut:
2017-02-16
Datum för när handlingarna senast ska återlämnas:
2026-12-31
Uppgifter om överlämnande och återlämnande:
Arkivbeskrivning:

Valneva Sweden AB förvarar handlingar från Statens Bakteriologiska Laboratorium

Enskilda organets namn:
Valneva Sweden AB
Organisationsnummer:
556459-7416
Myndighetens namn:
Statens Bakteriologiska Laboratorium
Datum för regeringens beslut:
2017-12-07
Datum för när handlingarna senast ska återlämnas:
2026-12-31
Uppgifter om överlämnande och återlämnande:
Arkivbeskrivning:

Vasakronan AB förvarar handlingar från Allmänna Pensionsfondern, andra fonstyrelsen

Enskilda organets namn:
Vasakronan AB
Organisationsnummer:
556061-4603
Myndighetens namn:
Allmänna Pensionsfondern, andra fonstyrelsen
Datum för regeringens beslut:
2017-02-16
Datum för när handlingarna senast ska återlämnas:
2026-12-31
Uppgifter om överlämnande och återlämnande:
Arkivbeskrivning:

Vasakronan AB förvarar handlingar från Allmänna Pensionsfondern, första fonstyrelsen

Enskilda organets namn:
Vasakronan AB
Organisationsnummer:
556061-4603
Myndighetens namn:
Allmänna Pensionsfondern, första fonstyrelsen
Datum för regeringens beslut:
2017-02-16
Datum för när handlingarna senast ska återlämnas:
2026-12-31
Uppgifter om överlämnande och återlämnande:
Arkivbeskrivning:

Vasakronan AB förvarar handlingar från Allmänna Pensionsfondern, tredje fonstyrelsen

Enskilda organets namn:
Vasakronan AB
Organisationsnummer:
Myndighetens namn:
Allmänna Pensionsfondern, tredje fonstyrelsen
Datum för regeringens beslut:
2017-02-16
Datum för när handlingarna senast ska återlämnas:
2026-12-31
Uppgifter om överlämnande och återlämnande:
Arkivbeskrivning:

Vasakronan AB förvarar handlingar från Byggnadsstyrelsen

Enskilda organets namn:
Vasakronan AB
Organisationsnummer:
556061-4603
Myndighetens namn:
Byggnadsstyrelsen
Datum för regeringens beslut:
2017-02-16
Datum för när handlingarna senast ska återlämnas:
2026-12-31
Uppgifter om överlämnande och återlämnande:
Arkivbeskrivning:

Vattenfall AB förvarar handlingar från Statens vattenfallsverk

Enskilda organets namn:
Vattenfall AB
Organisationsnummer:
556036-2138
Myndighetens namn:
Statens vattenfallsverk
Datum för regeringens beslut:
2016-12-08
Datum för när handlingarna senast ska återlämnas:
2041-12-31
Uppgifter om överlämnande och återlämnande:
Arkivbeskrivning:

Åkers Krutbruk Protection AB förvarar handlingar från Affärverket FFV

Enskilda organets namn:
Åkers Krutbruk Protection AB
Organisationsnummer:
556301-3605
Myndighetens namn:
Affärverket FFV
Datum för regeringens beslut:
2016-12-08
Datum för när handlingarna senast ska återlämnas:
2018-12-31
Uppgifter om överlämnande och återlämnande:
Arkivbeskrivning:
Ansvarig för sidan/kontakt 
Petra Dornbusch