Den 15 juni 2016 fastställdes en ny version av vägledningen Att utveckla, förvalta och införa FGS:er. Den nya versionen innehåller tydligare och utökad förklaring till processen att ta fram en FGS. Alla ändringar är markerade i det nya dokumentet (Se dokumentsidan).

FGS funktionen arbetar just nu vidare med ”FGS Personalsystem”, ”FGS Ärendehantering” och ”FGS Arkivredovisning”.


Vad är en FGS?

FGS:erna beskriver krav på märkning och paketering av information för överföring mellan olika verksamhetssystem samt mellan verksamhetssystem och ett e-arkiv. De kan även användas som underlag för utveckling av e-tjänster.

FGS modell 

Riksarkivet förvaltar FGS:erna

Arbetet med FGS:erna leds av FGS-funktionen på Avdelningen för offentlig informationshantering vid Riksarkivet. För att FGS:erna ska kunna användas av alla så sker framtagandet och utvecklingen i samarbete med olika aktörer inom den offentliga förvaltningen. Mer information om arbetet med FGS:er finns att läsa i vägledningen "Att utveckla, förvalta och införa FGS:er".

FGS-funktionen

FGS-funktionen består av tre medarbetare:
Karin Bredenberg, Funktionsansvarig samt teknisk rådgivare metadata
Jan Aspenfjäll, teknisk rådgivare metadata
Tomas Wallin, Koordinator/administratör/teknisk rådgivare metadata i upplärning

Vi kontaktas via ra-fgs@riksarkivet.se

FGS:ernas bakgrund

E-delegationen gav våren 2011 Riksarkivet i uppdrag att leda ett arbete med inriktning mot gemensamma tjänster för e-arkiv och e-diarium. Ett projekt (eARD) med uppgift att ta fram förvaltningsgemensamma specifikationer, allmänt kallade FGS:er, inom e-arkivområdet startades och förslag till ett antal förvaltningsgemensamma specifikationer, FGS:er, har tagits fram. Projektet avslutade sitt uppdrag i slutet av juni 2014.

FGS:erna redan en framgång

FGS:erna har väckt intresse inom offentlig förvaltning. Så tidigt som i början av 2012 använde Sveriges kommuner och landsting, SKL, eARD-projektets förslag som underlag i sin ramavtalsupphandlingen för e-arkiv. Även andra länder har visat sitt intresse för FGS:erna, och har hört av sig för att få veta mer. Bland dessa finns bland annat arkivmyndigheterna i Norge, Estland och Ungern. 

Information om FGS:er

FGS-funktionen deltar och informerar på större konferenser med e-arkivtema i mån av resurser. Vi informerar även om vårt arbete genom FGS nyhetsbrev.

 

Kontakt

ra-fgs@riksarkivet.se

Mer om e-arkiv och e-diarium

 

Sidan publicerad: 2014-05-16 | Sidan senast uppdaterad: 2017-01-12