Den 29 juni 2018 lämnade Riksarkivet in en delredovisning av arbetet med de Förvaltningsgemensamma specifikationerna (FGS:erna) till Regeringskansliet. Rapporten finns att läsa här.

FGS funktionen arbetar just nu vidare med ”FGS Personal” och ”FGS Ärendehantering”. Ett förslag till "FGS Personal har remitterats och en sammanställning av remissvaren finns publicerad här.

Riksarkivet delredovisning av arbetet med de Förvaltningsgemensamma specifikationerna (FGS:erna) från 2017 finns att läsa här.


Vad är en FGS?

FGS:erna beskriver krav på märkning och paketering av information vid överföring mellan olika verksamhetssystem och kan även användas för överföringar mellan verksamhetssystem och ett e-arkiv . De kan även användas som underlag för utveckling av e-tjänster.

FGS modell 

Riksarkivet förvaltar FGS:erna

Arbetet med FGS:erna leds av FGS-funktionen på Avdelningen för offentlig informationshantering vid Riksarkivet. För att FGS:erna ska kunna användas av alla så sker framtagandet och utvecklingen i samarbete med olika aktörer inom den offentliga förvaltningen. Mer information om arbetet med FGS:er finns att läsa i vägledningen "Att utveckla, förvalta och införa FGS:er".

FGS-funktionen

FGS-funktionen består av tre medarbetare:
Karin Bredenberg, Funktionsansvarig samt teknisk rådgivare metadata
Jan Aspenfjäll, teknisk rådgivare metadata
Tomas Wallin, Utredare/koordinator/teknisk rådgivare metadata i upplärning

Vi kontaktas via ra-fgs@riksarkivet.se

FGS:ernas bakgrund

E-delegationen gav våren 2011 Riksarkivet i uppdrag att leda ett arbete med inriktning mot gemensamma tjänster för e-arkiv och e-diarium. Ett projekt (eARD) med uppgift att ta fram förvaltningsgemensamma specifikationer, allmänt kallade FGS:er, inom e-arkivområdet startades och förslag till ett antal förvaltningsgemensamma specifikationer, FGS:er, har tagits fram. Projektet avslutade sitt uppdrag i slutet av juni 2014 och alla dokument finns arkiverade hos Riksarkivet.

FGS:erna redan en framgång

FGS:erna har väckt ett stort intresse inom den offentliga förvaltningen. Redan i början av 2012 använde Sveriges kommuner och landsting, SKL, eARD-projektets förslag som underlag i sin ramavtalsupphandlingen för e-arkiv. Även andra länder har visat sitt intresse för FGS:erna, och har hört av sig för att få veta mer. Bland dessa finns bland annat arkivmyndigheterna i Norge, Estland och Ungern. EU-projektet E-ARK använder samma ide i sitt arbete och de specifikationer som tagits fram i projektet bearbetas nu för att bli publicerade och fastslagna versioner.

Information om FGS:er

FGS-funktionen deltar och informerar på större konferenser med e-arkivtema i mån av resurser. Vi informerar även om vårt arbete genom FGS nyhetsbrev.

 Informationsmaterial om FGS:er

Det går bra att i olika sammanhang använda sig av bilderna i presentationen och i informationsbladen så länge man i källhänvisningen informerar om att de har tagits fram av FGS-funktionen vid Riksarkivet.

 

Kontakt

ra-fgs@riksarkivet.se

Mer om e-arkiv och e-diarium