Remiss

Det finns inga remisser att besvara.

Remissammanställningar

Remissammanställning FGS Personal

Remissammanställning FGS Arkivredovisning

Test

FGS Personal ligger just nu ute för testning. Det är öppet för alla som vill att delta i testet. Samtliga dokument som testet omfattar finns att hämta via länken här nedan. Testsvaren ska framställas i redigerbar elektronisk form (helst i word) och sändas in via e-post till ra-fgs@riksarkivet.se. Till samma adress går det även att sända in eventuella frågor om testet.

Sista datum att inkomma med testsvaren är den 17 februari 2019

Testversion av FGS Personal

Ansvarig för sidan/kontakt 
Tomas Wallin