På den här sidan publiceras remisser samt testversioner rörande förvaltningsgemensamma specifikationer.

Remiss

För närvarande finns inga remisser att besvara.

Remissammanställningar

Sammanställningar av remissyttranden för FGS:er publiceras här nedan.

Test

För närvarande finns inga testversioner att besvara.

Ansvarig för sidan/kontakt 
Tomas Wallin
Sidan publicerad: 2017-04-11 | Sidan senast uppdaterad: 2018-01-16