Remiss av FGS Databas (Alternativ 2, relationsdatabaser)

Arbetet med FGS Databas bedrivs med Avdelningen för bevarande och digital infrastruktur (BDI) vid Riksarkivet som färdledare. I projektgruppen ingår även Kommunalförbundet Sydarkivera som nu har tagit fram ett förslag till FGS Databas (Alternativ 2, relationsdatabaser) som bygger på standarden SIARD.

Ni inbjuds härmed att lämna synpunkter på förslaget. För att få en samsyn inom hela den offentliga förvaltningen är det av stort värde att remissen besvaras av så många som möjligt. Alla underlag inklusive missiv går att hämta här nedan.

Sista datum för att besvara remissen är den 30 september 2020.

Remissvaren ska framställas i redigerbar elektronisk form (helst i word) och sändas in via e-post till ra-fgs@riksarkivet.se. Till samma adress går det även att sända in eventuella frågor om remissen.

Sydarkivera planerar att genomföra sluttester av FGS Databas (Alternativ 2, relationsdatabaser) under november och december 2020 och söker redan nu statliga och kommunala myndigheter som vill delta i testerna. Mer information om detta finns att läsa i missivet till remissen.


Remissammanställningar

Remissammanställning FGS Databas Alt 1

Remissammanställning FGS Personal

Remissammanställning FGS Arkivredovisning

Test

Det finns för närvarande inga tester att besvara.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarig för sidan/kontakt 
Tomas Wallin