På den här sidan publiceras remisser rörande förvaltningsgemensamma specifikationer.

För närvarande finns inga remisser att besvara.
 

Remissammanställningar

Sammanställningar av remissyttranden för FGS:er publiceras här nedan.

Ansvarig för sidan/ kontakt
Tomas Wallin
Sidan publicerad: 2017-04-11 | Sidan senast uppdaterad: 2017-04-13