På den här sidan publiceras remisser rörande förvaltningsgemensamma specifikationer.

Remiss FGS Arkivredovisning

Remissen för FGS Arkivredovisning kommer att finnas publicerad här från och med den 13 april till och med den sista svarsdagen som är den 21 maj 2017. Yttranden som inkommer efter detta datum kommer inte att tas i beaktande. Övrig information om remissen finns i missivet som går att hämta här nedan.

 

Missiv till remiss FGS Arkivredovisning
Text Introduktion till förvaltningsgemensamma specifikationer
FGS Arkivredovisning (Allmänna arkivschemat)
FGS Arkivredovisning (Allmänna arkivschemat) Tillägg
FGS Arkivredovisning (Verksamhetsbaserad)
FGS Arkivredovisning (Verksamhetsbaserad) Tillägg

Remiss FGS Arkivredovisning (Zip-fil med samtliga dokument)

 

Remissyttranden sänds in i elektronisk form till ra-fgs@riksarkivet.se 
 

 

Remissammanställningar

Sammanställningar av remissyttranden för FGS:er publiceras här nedan.

För närvarande finns inga sammanställningar.
Ansvarig för sidan/ kontakt
Tomas Wallin
Sidan publicerad: 2017-04-11 | Sidan senast uppdaterad: 2017-04-13