På den här sidan publiceras remisser samt testversioner rörande förvaltningsgemensamma specifikationer.

Remiss

FGS Personal

En första remissversion av FGS Personal har nu tagits fram och kommer att finnas publicerat här fram till och med den 13 maj 2018.

Remissen är öppen och kan besvaras av såväl statliga myndigheter, kommuner och landsting/regioner som privata aktörer. För att få en samsyn inom hela den offentliga förvaltningen är det av stort värde för oss att remissen besvaras av så många som möjligt.

Remissvar sänds in via e-post till ra-fgs@riksarkivet.se senast den 13 maj 2018. Svar som inkommer efter detta datum kommer inte att tas i beaktande. Till samma adress går det även att sända in eventuella frågor om remissen.

Remissvar ska framställs i redigerbar elektronisk form (helst i word).

Mer information finns i missivet till remissen som går att hämta här nedan.

Hämta remissversionen av FGS Personal här.

Remissen innehåller följande dokument:

  • Missiv remiss FGS Personal
  • Introduktion till Forvaltningsgemensamma specifikationer FGS Personal UTKAST
  • FGS Personal UTKAST
  • FGS Personal Tillägg UTKAST


Remissammanställningar

Sammanställningar av remissyttranden för FGS:er publiceras här nedan.

Test

För närvarande finns inga testversioner att besvara.

Ansvarig för sidan/kontakt 
Tomas Wallin