Remiss av FGS Databas

Arbetet med FGS Databas som leds av Avdelningen för bevarande och digital infrastruktur (BDI) vid Riksarkivet har nu kommit så långt att det finns ett första förslag som nu lämnas ut på remiss.

Ni inbjuds härmed att lämna synpunkter på förslaget. För att få en samsyn inom hela den offentliga förvaltningen är det av stort värde att remissen besvaras av så många som möjligt. Remissen är öppen, vilket innebär att vem som helst kan besvara den.

Remissvaret ska framställas i redigerbar elektronisk form (helst i word) och sändas in via e-post till ra-fgs@riksarkivet.se. Till samma adress går det även att sända in eventuella frågor om remissen.

En sammanställning av de inkomna remissvaren kommer efter att svarstiden har löpt ut att publiceras här nedan. Enskilda remissvar kommer inte att besvaras och åtgärder som vidtagits med anledning av svaren kommer inte att redovisas i sammanställningen.

Sista datum att besvara remissen är den 30 september 2019.

Hämta remissen här.


Remissammanställningar

Remissammanställning FGS Personal

Remissammanställning FGS Arkivredovisning

Test

Det finns för närvarande inga tester att besvara.

Ansvarig för sidan/kontakt 
Tomas Wallin