På den här sidan publiceras remisser samt testversioner rörande förvaltningsgemensamma specifikationer.

Remiss

För närvarande finns det inga remisser att besvara.

Remissammanställningar

Sammanställningar av remissyttranden för FGS:er publiceras här nedan.

Test

För närvarande finns det inga testversioner att besvara.

Ansvarig för sidan/kontakt 
Tomas Wallin