Fastställda FGS:er

Riksarkivet genomför ingen kontinuerlig förvaltning av de fastställda FGS:erna och inga nya FGS:er kommer att tillkomma. Befintliga fastställda versioner av FGS:erna går fortfarande att använda. För mer uppdaterade specifikationer för informationsutbyte och arkivering att anpassa till den egna verksamhetens behov hänvisas det till det arbete som har genomförts inom EU:s byggnadsblock för e-arkivering och de specifikationer som förvaltas av DILCIS Board.

FGS Paketstruktur 

FGS Paketstruktur går fortfarande att använda.

Introduktion, specifikationer, och tillägg till specifikationer:

Vägledning och förklaring till de förvaltningsgemensamma specifikationerna – Introduktion till förvaltningsgemensamma specifikationerna (Paketstruktur), RAFGS2D20172025

FGS Paketstruktur 1.2:
Förvaltningsgemensam specifikation för paketstruktur för e-arkiv (Specifikation), RAFGS1V1.2

FGS Paketstruktur 1.2 Tillägg:
Förvaltningsgemensam specifikation för paketstruktur för e-arkiv (Specifikation Tillägg), RAFGS1V1.2A20171025

XML-scheman och XML-dokument

Äldre versioner av FGS Paketstruktur:

FGS Paketstruktur 1.1:
Förvaltningsgemensam specifikation för paketstruktur för e-arkiv (Specifikation), RAFGS1V1.1

FGS Paketstruktur 1.1 Tillägg:
Förvaltningsgemensam specifikation för paketstruktur för e-arkiv (Specifikation Tillägg), RAFGS1V1.1A20161001

FGS Paketstruktur 1.0:
Förvaltningsgemensam specifikation för paketstruktur för e-arkiv (Specifikation), RAFGS1V1

FGS Paketstruktur 1.0 Tillägg:
Förvaltningsgemensam specifikation för paketstruktur för e-arkiv (Specifikation Tillägg), RAFGS1V1A20150922

XML-scheman och XML-dokument

FGS Personal

Introduktion, specifikationer, och tillägg till specifikationer:

Vägledning och förklaring till de förvaltningsgemensamma specifikationerna - Introduktion till förvaltningsgemensamma specifikationen FGS Personal, RAFGS2D3A20190225

FGS Personal 1.0:

Förvaltningsgemensam specifikation för Personalinformation (Specifikation), RAFGS2V1.0

FGS Personal, Tillägg:

Förvaltningsgemensam specifikation för Personalinformation, Tillägg (Specifikation Tillägg), RAFGS2V1.0A20190225

XML-scheman och XML-dokument

FGS Ärendehantering

En nyare och mer genomarbetad version av specifikation för ärendehanteringsinformation finns i form av CITS ERMS som förvaltas av DILCIS BOARD. 

FGS Ärendehantering 1.0:

Förvaltningsgemensam specifikation för Ärendehanteringsinformation (Introduktion, Specifikation och Tillägg), RAFGS3V1.0

XML-scheman och XML-dokument

FGS Arkivredovisning

Introduktion, specifikationer, och tillägg till specifikationer:

Vägledning och förklaring till de förvaltningsgemensamma specifikationerna - Introduktion till förvaltningsgemensamma specifikationen FGS Arkivredovisning, RAFGS2D2A20200824

FGS Arkivredovisning (Allmänna arkivschemat) 1.0:

Förvaltningsgemensam specifikation för Arkivredovisning, Allmänna arkivschemat (Specifikation), RAFGS4V1.0

FGS Arkivredovisning (Allmänna arkivschemat) Tillägg:

Förvaltningsgemensam specifikation för Arkivredovisning, Allmänna arkivschemat, Tillägg (Specifikation Tillägg), RAFGS4V1.0A20171025

FGS Arkivredovisning (Verksamhetsbaserad) 1.1:

Förvaltningsgemensam specifikation för Arkivredovisning, Verksamhetsbaserad (Specifikation), RAFGS5V1.1

FGS Arkivredovisning (Verksamhetsbaserad) Tillägg:

Förvaltningsgemensam specifikation för Arkivredovisning, Verksamhetsbaserad, Tillägg (Specifikation Tillägg), version. 1.0, RAFGS5V1.0A20180213

XML-scheman och XML-dokument

Äldre versioner av FGS Arkivredovisning:

FGS Arkivredovisning (Verksamhetsbaserad) 1.0:

Förvaltningsgemensam specifikation för Arkivredovisning, Verksamhetsbaserad (Specifikation), RAFGS5V1.0

FGS Databas (Baserad på SIARD)

FGS Databas (Baserad på SIARD) 1.0:

Förvaltningsgemensam specifikation för relationsdatabaser baserad på SIARD (Specifikation), RAFGS6V1.0

Förvaltningsgemensam specifikation för relationsdatabaser baserad på SIARD (Specifikation Tillägg), RAFGS6V1.0A20210628

FGS Databas (Baserad på SIARD) 1.0 beskriver användning av standarden SIARD version 2.1