Fastställda FGS:er


FGS Paketstruktur för e-arkiv

FGS Paketstruktur 1.2:
Förvaltningsgemensam specifikation för paketstruktur för e-arkiv (Specifikation), RAFSS1V1.2

FGS Paketstruktur Tillägg:
Förvaltningsgemensam specifikation för paketstruktur för e-arkiv (Specifikation Tillägg), RAFGS1V1.2A20171025

XML-scheman och XML-dokument

 

FGS arkivredovisning

Introduktion, specifikationer, och tillägg till specifikationer.

Vägledning och förklaring till de förvaltningsgemensamma specifikationerna - Introduktion till förvaltningsgemensamma specifikationen FGS arkivredovisning, RAFGS2D2A20171025

Förvaltningsgemensam specifikation för FGS arkivredovisning, allmänna arkivschemat (Specifikation),version 1,0 RAFGS4V1.0

Förvaltningsgemensam specifikation för FGS arkivredovisning, allmänna arkivschemat (Tillägg) version 1.0, RAFGS4V1.0A20171025

Förvaltningsgemensam specifikation FGS arkivredovisning, verksamhetsbaserad, (Specifikation), version 1.0, RAFGS5V1.0

Förvaltningsgemensam specifikation FGS arkivredovisning, verksamhetsbaserad, (Specifikation Tillägg), XML, version. 1.0, RAFGS5V1.0A20180213

XML-scheman och XML-dokument

 

Pågående framtagningsprojekt

För närvarande arbetar olika projekt med att ta fram följande FGS:er:

FGS Personal
Klar: 2018
Ändamål: FGS Personal kommer att kunna användas för att strukturera och överföra personalinformation, det vill säga information ur olika personalhanteringssystem.

 

FGS Ärendehantering
Klar: 2018
Ändamål: FGS Ärendehantering kommer att kunna användas för att strukturera och överföra ärendehanteringsinformation, det vill säga information ur olika ärendehanteringssystem.

 

FGS Databas
Färdledare: Riksarkivet


FGS:er för utbildningsinformation
Färdledare: Fyrbodals kommunförbund


FGS Geodata
Färdledare: Sveriges geologiska undersökningar


Utökning av FGS Ärendehantering för objekt/anläggningar som inte ryms under ärendehantering
Färdledare, "Får jag lov-projektet" under ledning av Boverket.

 

Föreslagna FGS:er att ta fram

Riksakivets FGS-funktion och förvaltningsrådet för FGS:er behandlar dessa inkomna förslag på FGS:er att ta fram:

FGS Livsmedelskontroll (Sambruk)
FGS Leverantörsreskontra (Sambruk)
FGS för journalsystem (utredning pågår om antal FGS:er och färdledare)
FGS Ekonomi (ESV, förarbeten pågår)


Utöver de förslag som behandlas för närvarande har även dessa önskemål om FGS:er kommit:

FGS Webbsidor
Möjlig utökning av FGS Ärendehantering för incidenthantering

 

Vid önskemål om att delta i arbetet för att ta fram någon av de föreslagna FGS:erna,
kontakt: ra-fgs@riksarkivet.se.

 

Föreslå framtagning av en specifik FGS: ra-fgs@riksarkivet.se.