Fastställda FGS:er

FGS Paketstruktur

Introduktion, specifikationer, och tillägg till specifikationer:

Vägledning och förklaring till de förvaltningsgemensamma specifikationerna – Introduktion till förvaltningsgemensamma specifikationerna (Paketstruktur), RAFGS2D20172025

FGS Paketstruktur 1.2:
Förvaltningsgemensam specifikation för paketstruktur för e-arkiv (Specifikation), RAFGS1V1.2

FGS Paketstruktur 1.2 Tillägg:
Förvaltningsgemensam specifikation för paketstruktur för e-arkiv (Specifikation Tillägg), RAFGS1V1.2A20171025

XML-scheman och XML-dokument

Äldre versioner av FGS Paketstruktur:

FGS Paketstruktur 1.1:
Förvaltningsgemensam specifikation för paketstruktur för e-arkiv (Specifikation), RAFGS1V1.1

FGS Paketstruktur 1.1 Tillägg:
Förvaltningsgemensam specifikation för paketstruktur för e-arkiv (Specifikation Tillägg), RAFGS1V1.1A20161001

FGS Paketstruktur 1.0:
Förvaltningsgemensam specifikation för paketstruktur för e-arkiv (Specifikation), RAFGS1V1

FGS Paketstruktur 1.0 Tillägg:
Förvaltningsgemensam specifikation för paketstruktur för e-arkiv (Specifikation Tillägg), RAFGS1V1A20150922

XML-scheman och XML-dokument

FGS Personal

Introduktion, specifikationer, och tillägg till specifikationer:

Vägledning och förklaring till de förvaltningsgemensamma specifikationerna - Introduktion till förvaltningsgemensamma specifikationen FGS Personal, RAFGS2D3A20190225

FGS Personal 1.0:

Förvaltningsgemensam specifikation för Personalinformation (Specifikation), RAFGS2V1.0

FGS Personal, Tillägg:

Förvaltningsgemensam specifikation för Personalinformation, Tillägg (Specifikation Tillägg), RAFGS2V1.0A20190225

XML-scheman och XML-dokument

FGS Ärendehantering

FGS Ärendehantering 1.0:

Förvaltningsgemensam specifikation för Ärendehanteringsinformation (Introduktion, Specifikation och Tillägg), RAFGS3V1.0

XML-scheman och XML-dokument

FGS Arkivredovisning

Introduktion, specifikationer, och tillägg till specifikationer:

Vägledning och förklaring till de förvaltningsgemensamma specifikationerna - Introduktion till förvaltningsgemensamma specifikationen FGS Arkivredovisning, RAFGS2D2A20200824

FGS Arkivredovisning (Allmänna arkivschemat) 1.0:

Förvaltningsgemensam specifikation för Arkivredovisning, Allmänna arkivschemat (Specifikation), RAFGS4V1.0

FGS Arkivredovisning (Allmänna arkivschemat) Tillägg:

Förvaltningsgemensam specifikation för Arkivredovisning, Allmänna arkivschemat, Tillägg (Specifikation Tillägg), RAFGS4V1.0A20171025

FGS Arkivredovisning (Verksamhetsbaserad) 1.1:

Förvaltningsgemensam specifikation för Arkivredovisning, Verksamhetsbaserad (Specifikation), RAFGS5V1.1

FGS Arkivredovisning (Verksamhetsbaserad) Tillägg:

Förvaltningsgemensam specifikation för Arkivredovisning, Verksamhetsbaserad, Tillägg (Specifikation Tillägg), version. 1.0, RAFGS5V1.0A20180213

XML-scheman och XML-dokument

Äldre versioner av FGS Arkivredovisning:

FGS Arkivredovisning (Verksamhetsbaserad) 1.0:

Förvaltningsgemensam specifikation för Arkivredovisning, Verksamhetsbaserad (Specifikation), RAFGS5V1.0

Pågående framtagningsprojekt

För närvarande arbetar olika projekt med att ta fram följande FGS:er:

 

FGS Databas
Färdledare: Riksarkivet


Utökning av FGS Ärendehantering för objekt/anläggningar som inte ryms under ärendehantering
Färdledare, "Får jag lov-projektet" under ledning av Boverket.

 

Föreslagna FGS:er att ta fram

Riksakivets FGS-funktion och förvaltningsrådet för FGS:er behandlar dessa inkomna förslag på FGS:er att ta fram:

FGS Livsmedelskontroll (Sambruk)
FGS Leverantörsreskontra (Sambruk)
FGS för journalsystem (utredning pågår om antal FGS:er och färdledare)
FGS Ekonomi (ESV, förarbeten pågår)
FGS:er för utbildningsinformation (Färdledare saknas)
FGS Geodata (Färdledare saknas) 
FGS Forskningsmaterial (SLU)


Utöver de förslag som behandlas för närvarande har även dessa önskemål om FGS:er kommit:

FGS Webbsidor
Möjlig utökning av FGS Ärendehantering för incidenthantering

 

Vid önskemål om att delta i arbetet för att ta fram någon av de föreslagna FGS:erna,
kontakt: ra-fgs@riksarkivet.se.

 

Föreslå framtagning av en specifik FGS: ra-fgs@riksarkivet.se.