Fastställda FGS:er

Nedan finns Riksarkivets befintliga fastställda FGS:er. Samtliga versioner går att använda även om Riksarkivet rekommenderar den senaste versionen av en specifikation används.

FGS Paketstruktur

Gällande version av FGS Paketstruktur:
FGS Paketstruktur 2.0
Förvaltningsgemensam specifikation för paketstruktur för e-arkiv RAFGS1V2.0

FGS Paketstruktur 2,0 består av Common Specification for Information Packages (E-ARK CSIP) version 2.1.0 tillsammans med Specification for Submission Information Packages (E-ARK SIP) version 2.1.0.

Riksarkivet har också tagit fram och beslutat om en Tillämpning av E-ARK CSIP och E-ARK SIP för överföranden till Riksarkivet.

Det innebär att det står var och en fritt att tillämpa E-ARK CSIP och E-ARK SIP utifrån de behov man har i den egna verksamheten. När informationspaket överlämnas till Riksarkivet ska däremot Riksarkivets tillämpning av E-ARK CSIP och E-ARK SIP användas.

XML-scheman och XML-dokument

Äldre versioner av FGS Paketstruktur:

Introduktion, specifikationer, och tillägg till specifikationer:

Vägledning och förklaring till de förvaltningsgemensamma specifikationerna – Introduktion till förvaltningsgemensamma specifikationerna (Paketstruktur), RAFGS2D20172025

FGS Paketstruktur 1.2:
Förvaltningsgemensam specifikation för paketstruktur för e-arkiv (Specifikation), RAFGS1V1.2

FGS Paketstruktur 1.2 Tillägg:
Förvaltningsgemensam specifikation för paketstruktur för e-arkiv (Specifikation Tillägg), RAFGS1V1.2A20171025
FGS Paketstruktur 1.1:
Förvaltningsgemensam specifikation för paketstruktur för e-arkiv (Specifikation), RAFGS1V1.1

FGS Paketstruktur 1.1 Tillägg:
Förvaltningsgemensam specifikation för paketstruktur för e-arkiv (Specifikation Tillägg), RAFGS1V1.1A20161001

FGS Paketstruktur 1.0:
Förvaltningsgemensam specifikation för paketstruktur för e-arkiv (Specifikation), RAFGS1V1

FGS Paketstruktur 1.0 Tillägg:
Förvaltningsgemensam specifikation för paketstruktur för e-arkiv (Specifikation Tillägg), RAFGS1V1A20150922

XML-scheman och XML-dokument

FGS Personal

Gällande version av FGS Personal:
Introduktion, specifikationer, och tillägg till specifikationer:

Vägledning och förklaring till de förvaltningsgemensamma specifikationerna - Introduktion till förvaltningsgemensamma specifikationen FGS Personal, RAFGS2D3A20190225

FGS Personal 1.0:

Förvaltningsgemensam specifikation för Personalinformation (Specifikation), RAFGS2V1.0

FGS Personal, Tillägg:

Förvaltningsgemensam specifikation för Personalinformation, Tillägg (Specifikation Tillägg), RAFGS2V1.0A20190225

XML-scheman och XML-dokument


FGS Ärendehantering

Gällande version av FGS Ärendehantering:

FGS Ärendehantering 2.0

Förvaltningsgemensam specifikation för Ärendehanteringsinformation RAFGS3V2.0

FGS Ärendehantering 2.0 består av E-ARK Content Information Type Specification for Electronic Record Management Systems (CITS ERMS version 2.1.0.

Riksarkivet har också tagit fram och beslutat om en Tillämpning av CITS ERMS för överlämnande av ärendehanteringsinformation till Riksarkivet.

Detta innebär att det står var och en fritt att tillämpa CITS ERMS utifrån de behov man har i den egna verksamheten. När ärendehanteringsinformation i XML överlämnas till Riksarkivet ska däremot Riksarkivets Tillämpning av CITS ERMS för överlämnande av ärendehanteringsinformation till Riksarkivet användas.

Riksarkivet har även tagit fram en Tillämpning av CITS ERMS för arkivering av ärendehanteringsinformation i Riksarkivets interna arkivbildning som kan användas som exempel vid den egna implementeringen av CITS ERMS.

Äldre versioner av FGS Ärendehantering:

FGS Ärendehantering 1.0:

Förvaltningsgemensam specifikation för Ärendehanteringsinformation (Introduktion, Specifikation och Tillägg), RAFGS3V1.0

XML-scheman och XML-dokument

FGS Arkivredovisning

Introduktion, specifikationer, och tillägg till specifikationer:

Vägledning och förklaring till de förvaltningsgemensamma specifikationerna - Introduktion till förvaltningsgemensamma specifikationen FGS Arkivredovisning, RAFGS2D2A20200824

Gällande version av FGS Arkivredovisning (Allmänna arkivschemat):

FGS Arkivredovisning (Allmänna arkivschemat) 1.0:

Förvaltningsgemensam specifikation för Arkivredovisning, Allmänna arkivschemat (Specifikation), RAFGS4V1.0

FGS Arkivredovisning (Allmänna arkivschemat) Tillägg:

Förvaltningsgemensam specifikation för Arkivredovisning, Allmänna arkivschemat, Tillägg (Specifikation Tillägg), RAFGS4V1.0A20171025

Gällande version av FGS Arkivredovisning (Verksamhetsbaserad):

FGS Arkivredovisning (Verksamhetsbaserad) 1.1:

Förvaltningsgemensam specifikation för Arkivredovisning, Verksamhetsbaserad (Specifikation), RAFGS5V1.1

FGS Arkivredovisning (Verksamhetsbaserad) Tillägg:

Förvaltningsgemensam specifikation för Arkivredovisning, Verksamhetsbaserad, Tillägg (Specifikation Tillägg), version. 1.0, RAFGS5V1.0A20180213

XML-scheman och XML-dokument

Äldre versioner av FGS Arkivredovisning:

FGS Arkivredovisning (Verksamhetsbaserad) 1.0:

Förvaltningsgemensam specifikation för Arkivredovisning, Verksamhetsbaserad (Specifikation), RAFGS5V1.0

FGS Databas (Baserad på SIARD)

Gällande version av FGS Databas (Baserad på SIARD):

FGS Databas (Baserad på SIARD) 1.0:

Förvaltningsgemensam specifikation för relationsdatabaser baserad på SIARD (Specifikation), RAFGS6V1.0

Förvaltningsgemensam specifikation för relationsdatabaser baserad på SIARD (Specifikation Tillägg), RAFGS6V1.0A20210628

FGS Databas (Baserad på SIARD) 1.0 beskriver användning av standarden SIARD version 2.1