Fastställda FGS:er


FGS Paketstruktur för e-arkiv

FGS Paketstruktur 1.2:
Förvaltningsgemensam specifikation för paketstruktur för e-arkiv (Specifikation), RAFSS1V1.2

FGS Paketstruktur Tillägg:
Förvaltningsgemensam specifikation för paketstruktur för e-arkiv (Specifikation Tillägg), RAFGS1V1.2A20171025

XML-scheman och XML-dokument

 

FGS Arkivredovisning

Introduktion, specifikationer, och tillägg till specifikationer.

Vägledning och förklaring till de förvaltningsgemensamma specifikationerna - Introduktion till förvaltningsgemensamma specifikationen FGS Arkivredovisning, RAFGS2D2A20171025

FGS Arkivredovisning (Allmänna arkivschemat) 1.0:
Förvaltningsgemensam specifikation för FGS Arkivredovisning, allmänna arkivschemat (Specifikation),version 1,0 RAFGS4V1.0

FGS Arkivredovisning (Allmänna arkivschemat) Tillägg:
Förvaltningsgemensam specifikation för FGS Arkivredovisning, allmänna arkivschemat (Tillägg) version 1.0, RAFGS4V1.0A20171025

FGS Arkivredovisning (Verksamhetsbaserad) 1.0:
Förvaltningsgemensam specifikation FGS Arkivredovisning, verksamhetsbaserad, (Specifikation), version 1.0, RAFGS5V1.0

FGS Arkivredovisning (Verksamhetsbaserad) Tillägg:
Förvaltningsgemensam specifikation FGS Arkivredovisning, verksamhetsbaserad, (Tillägg), version. 1.0, RAFGS5V1.0A20180213

XML-scheman och XML-dokument

 

FGS Ärendehantering

FGS Ärendehantering 1.0.

Förvaltningsgemensam specifikation för FGS Ärendehantering (Introduktion, specifikation och tillägg), version 1.0, RAFGS3V1.0

XML-scheman och XML-dokument

 

Pågående framtagningsprojekt

För närvarande arbetar olika projekt med att ta fram följande FGS:er:

FGS Personal
Klar: 2018
Ändamål: FGS Personal kommer att kunna användas för att strukturera och överföra personalinformation, det vill säga information ur olika personalhanteringssystem.

 

FGS Databas
Färdledare: Riksarkivet


FGS:er för utbildningsinformation
Färdledare: Fyrbodals kommunförbund


FGS Geodata
Färdledare: Sveriges geologiska undersökningar


Utökning av FGS Ärendehantering för objekt/anläggningar som inte ryms under ärendehantering
Färdledare, "Får jag lov-projektet" under ledning av Boverket.

 

Föreslagna FGS:er att ta fram

Riksakivets FGS-funktion och förvaltningsrådet för FGS:er behandlar dessa inkomna förslag på FGS:er att ta fram:

FGS Livsmedelskontroll (Sambruk)
FGS Leverantörsreskontra (Sambruk)
FGS för journalsystem (utredning pågår om antal FGS:er och färdledare)
FGS Ekonomi (ESV, förarbeten pågår)


Utöver de förslag som behandlas för närvarande har även dessa önskemål om FGS:er kommit:

FGS Webbsidor
Möjlig utökning av FGS Ärendehantering för incidenthantering

 

Vid önskemål om att delta i arbetet för att ta fram någon av de föreslagna FGS:erna,
kontakt: ra-fgs@riksarkivet.se.

 

Föreslå framtagning av en specifik FGS: ra-fgs@riksarkivet.se.