Ska ni bygga ett nytt arkiv, bygga om ett befintligt arkiv eller hyra en arkivlokal?
På de här sidorna hittar ni information om vad ett yttrande från Riksarkivet innebär i arkivlokalsärenden.
Här kan ni även läsa om hur ni förbereder underlag i ett arkivlokalsärende, och vilka handlingar som Riksarkivet vill att ni skickar in för handläggningen av ärendet.

Hur skyddar ni ert arkiv och bygger rätt?
På sidorna om regler för arkivlokaler kan ni läsa om grundläggande skyddskrav i Riksarkivets föreskrifter och viktiga faktorer att tänka på för arkivlokaler. Ni kan även läsa om bärförmåga vid brand.

 

Arkivförvaring i Arninge Riksarkivet

Sidan publicerad: 2013-09-10 | Sidan senast uppdaterad: 2017-03-22