På denna sida presenteras länkar till olika organisationers egna anpassningar av FGS:er.

För att låta de egna anpassningarna komma andra till nytta så kan man rapportera in dem till Riksarkivet. Detta sker genom att man skickar en e-post med information om anpassningen och vart man kan vända sig till för att få veta mer. Mer information om egna anpassningar och att rapportera dessa finns att läsa i vägledningen "Att utveckla, förvalta och införa FGS:er".

Rapportering av den egna anpassningen av en FGS görs till ra-fgs@riksarkivet.se

För närvarande har inga rapporter om egna anpassningar inkommit.

Ansvarig för sidan/kontakt 
Tomas Wallin