Egna anpassningar

För närvarande har inga rapporter om egna anpassningar inkommit.

Rapportering av den egna anpassningen av en FGS kan göras till riksarkivet@riksarkivet.se.

Låt era egna anpassningar komma andra till nytta genom att rapportera in dem till Riksarkivet. Skickar en e-post med information om anpassningen och vart man vänder sig för att veta mer om anpassningen.

Mer information om egna anpassningar och att rapportera dessa finns att läsa i vägledningen “Att utveckla, förvalta och införa FGS:er“.

Ansvarig för sidan/kontakt 
Tomas Wallin