Egna anpassningar

Rapportering av den egna anpassningen av en FGS görs till ra-fgs@riksarkivet.se.

Låt era egna anpassningar komma andra till nytta genom att rapportera in dem till Riksarkivet. Skickar en e-post med information om anpassningen och vart man vänder sig för att veta mer om anpassningen. För närvarande har inga rapporter om egna anpassningar inkommit.

Mer information om egna anpassningar och att rapportera dessa finns att läsa i vägledningen “Att utveckla, förvalta och införa FGS:er“.

Ansvarig för sidan/kontakt 
Tomas Wallin