Ny lag

Den 1 januari 2016 trädde en ny lag (2015:602) och  förordning (2015:605) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring. De ersatte den äldre lagen (1994:1383 ) och förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring.

Syftet med den nya lagen är främst att förbättra allmänhetens möjligheter till insyn. Lagen reglerar hanteringen av allmänna handlingar som överlämnas till ett bolag från en statlig myndighet och ger en bättre överblick och kontroll.

Lagen (2015:602) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring
Förordningen (2015:605) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring

Vad innebär den nya lagen?

  • Det krävs en ansökan till Riksarkivet om tillstånd för överlämnande av handlingar
  • Handlingar ska återlämnas till Riksarkivet om verksamheten inte har behov av dem
  • Det krävs en redovisning av handlingarna - arkivbeskrivning och arkivförteckning
  • Riksarkivet har tillsyn över enskilda organ
  • Riksarkivet får en bättre överblick och kontroll över allmänna handlingar hos enskilda organ
  • Allmänheten får en bättre inblick i allmänna handlingar som förvaras hos enskilda organ

Regeringens uppdrag till Riksarkivet, att utreda förvaringen av överlämnade handlingar, avslutades den 31 december 2016.
Läs mer i Riksarkivets slutrapport för regeringsuppdraget

Regeringen har beslutat om förvaringstid för allmänna handlingar som en statlig myndighet har överlämnat till ett enskilt organ. Läs mer i: