Introduktion till förvaltningsgemensamma specifikationer:

Introduktion till förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS)

Vägledningar för arbetsgrupper i offentliga sektorn

Vägledning för arbetet med förvaltningsgemensamma specifikationer – Att utveckla, förvalta, och införa FGS:er, RAFGS1D20171025

Vägledning för arbetet med förvaltningsgemensamma specifikationer – Att utveckla, förvalta, och införa FGS:er (Testmetodik), RAFGS1D1A20171025

Vägledning för arbetet med förvaltningsgemensamma specifikationer – Att utveckla, förvalta, och införa FGS:er (Utvecklingsprocess), RAFGS1D2A20171025

Förklaring över den tekniska delen av förvaltningsgemensamma specifikationer (specifikationer och XML): ABC till förvaltningsgemensamma specifikationer och paketstruktur

Kort redogörelse över specifikationen för paketstruktur som används för överföring till e-arkiv:
Vägledning och förklaring till de förvaltningsgemensamma specifikationerna – Introduktion till förvaltningsgemensamma specifikationerna (Paketstruktur), RAFGS2D20172025

 

Fastställda FGS:er

FGS Paketstruktur för e-arkiv

FGS Paketstruktur 1.2:
Förvaltningsgemensam specifikation för paketstruktur för e-arkiv (Specifikation), RAFSS1V1.2


FGS Paketstruktur Tillägg:
Förvaltningsgemensam specifikation för paketstruktur för e-arkiv (Specifikation Tillägg), RAFGS1V1.2A20171025

XML-scheman och XML-dokument:
XML-scheman och XML-dokument

 

FGS Arkivredovisning

Introduktion, specifikationer, och tillägg till specifikationer.

Vägledning och förklaring till de förvaltningsgemensamma specifikationerna – Introduktion till förvaltningsgemensamma specifikationen FGS arkivredovisning, RAFGS2D2A20171025

Förvaltningsgemensam specifikation för FGS arkivredovisning, allmänna arkivschemat (Specifikation),version 1,0 RAFGS4V1.0

Förvaltningsgemensam specifikation för FGS arkivredovisning, allmänna arkivschemat (Tillägg) version 1.0, RAFGS4V1.0A20171025

Förvaltningsgemensam specifikation FGS arkivredovisning, verksamhetsbaserad, (Specifikation), version 1.0, RAFGS5V1.0

Förvaltningsgemensam specifikation FGS arkivredovisning, verksamhetsbaserad, (Specifikation Tillägg), XML, version. 1.0,  RAFGS5V1.0A20180213

XML-scheman och XML-dokument:
XML-scheman och XML-dokument

Riksarkivets fastställande

Beslut om fastställande av FGS dokument 2018-02-13
Beslut om fastställande av FGS dokument 2017-10-25
Beslut om fastställande av FGS dokument 2016-10-01 
Beslut om fastställande av FGS dokument 2016-06-15
Beslut om fastställande av FGS dokument 2016-03-03
Beslut om fastställande av FGS dokument 2015-08-15

 

Informationsmaterial

Presentation om FGS:er (pdf)
Informationsblad FGS:er (pdf)
Informationsblad om FGS:ernas dokumentöversikt (pdf)
Informationsblad om FGS Paketstruktur i samverkan med andra FGS:er (pdf)
Informationsblad om framtagningsprocessen för en FGS (pdf)

 

Ansvarig för sidan/kontakt 
Tomas Wallin