Introduktion till förvaltningsgemensamma specifikationer:

Introduktion till förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS)

Vägledningar för arbetsgrupper inom den offentliga förvaltningen

Vägledning för arbetet med förvaltningsgemensamma specifikationer – Att utveckla, förvalta, och införa FGS:er, RAFGS1D20171025

Vägledning för arbetet med förvaltningsgemensamma specifikationer – Att utveckla, förvalta, och införa FGS:er (Utvecklingsprocess), RAFGS1D1A20171025

Vägledning för arbetet med förvaltningsgemensamma specifikationer – Att utveckla, förvalta, och införa FGS:er (Testmetodik), RAFGS1D2A20171025

Förklaring över den tekniska delen av förvaltningsgemensamma specifikationer (specifikationer och XML): ABC till förvaltningsgemensamma specifikationer och paketstruktur

 

Riksarkivets beslut om fastställanden

Beslut om fastställande av FGS dokument 2021-06-28
Beslut om fastställande av FGS dokument 2020-08-24
Beslut om fastställande av FGS dokument 2019-02-25
Beslut om fastställande av FGS dokument 2018-12-18
Beslut om fastställande av FGS dokument 2018-02-13
Beslut om fastställande av FGS dokument 2017-10-25
Beslut om fastställande av FGS dokument 2016-10-01 
Beslut om fastställande av FGS dokument 2016-06-15
Beslut om fastställande av FGS dokument 2016-03-03
Beslut om fastställande av FGS dokument 2015-08-15

 

Informationsmaterial

Presentation om FGS:er (pdf)
Informationsblad FGS:er (pdf)
Informationsblad om FGS:ernas dokumentöversikt (pdf)
Informationsblad om FGS Paketstruktur i samverkan med andra FGS:er (pdf)
Informationsblad om framtagningsprocessen för en FGS (pdf)

 

Enkätsammanställningar

Nyttan av att tillämpa förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS), Enkätsammanställning

 

Ansvarig för sidan/kontakt 
Tomas Wallin