Startbild för Riksarkivets poddserie Dokumenten berättar 

Spännande historier från verkligheten rullas upp med utgångspunkt i arkiv

Avsnitt 4 - 8 juli 2020

Lapp-Gunnil och förbannelsen

Hösten 1665 dömdes Gunilla Jonsdotter, Lapp-Gunnil kallad, till döden för att ha kastat en förbannelse (lappgand) på kyrkoherde Adami Klangundius i Undersåker, som ledde till hans död. Hon nekade, och i rättegångsprotokollen rullas en dramatisk historia upp som innehåller ett samiskt levnadsöde, kärlek, folktro, skvaller och förtal, och ger en levande beskrivning av 1600-talets råa rättspraxis. Hur gick det för Gunilla? Lyssna på ett spännande poddavsnitt med Mia Nilsson som berättar i samtal med Martin Ahlström, Landsarkivet i Östersund.

Historien i original finns i Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, Domprotokoll vol. A I:6, fol. 39r-40v, Landsarkivet i Östersund.

En avskrift av protokollet är gjort av Jämtlands läns fornskriftsällskap http://www.fornskrift.se/Avskrifter/Undersaker_1649-1690_rev.pdf sid 40.

Lyssna på avsnittet (öppnas i soundcloud)

Bild från Domprotokoll i Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv

Avsnitt 3 - 17 juni 2020

Wilhelm Sköld - och den fantastiska universalsmörjelsen

En smörjelse som kan bota alla tänkbara sjukdomar och till och med dåligt humör - låter det för bra för att vara sant? Det tyckte i alla fall läkare och apotekare i Östersund 1894. De drog salvans ägare, Wilhelm Sköld in för rätta och ärendet startade till sist diskussioner i riksdagen. Rättegångsprotokollen berättar historien om den nytänkande hälsoivraren och bankmannen Wilhelm Sköld och hans fantastiska universalsmörjelse. Källorna kastar också ljus över den medicinska debatten i Sverige i en brytningstid. Källa: Östersunds Rådhusrätt dombok 1894 AIb:15, Riksarkivet, Landsarkivet i Östersund.

Medverkande:
Arkivpedagog Jim Hedlund berättar i samtal med arkivarie Martin Ahlström från Landsarkivet i Östersund.

Lyssna på avsnittet (öppnas i soundcloud)


Avsnitt 2 - 20 maj 2020

Stoppa smittan! - allmänna råd under pesten 1710

1710-13 drabbades Sverige för sista gången av en stor pestepidemi. Storstäderna drabbades värst, och i Stockholm dog ca en fjärdedel av invånarna. Regeringen (rådet) utfärdade en tryckt förordning med regler för hur man skulle bete sig för att hindra smittspridningen. Nog känns många tankegångar igen i dagens försök att stoppa Covid-19?

Medverkande:
Arkivpedagog Mia Nilsson berättar i samtal med arkivarie Martin Ahlström från Landsarkivet i Östersund.

Lyssna på avsnittet (öppnas i soundcloud)

Bild på omslaget till tryckt förordning med allmänna råd under pesten 1710

Avsnitt 1 - 6 maj 2020

Spanska sjukan sedd genom en 12-årig pojkes dagbok

Spanska sjukan var den svåraste pandemi som drabbade Sverige under 1900-talet och Norrlands inland var extra utsatt. Den 12-årige pojken Carl Karlsson Norheden i Lockne utanför Östersund skrev en dagbok under den här perioden som skildrar sjukdomens framfart och samhällsutvecklingen i stort. Arkivpedagog Jim Hedlund låter dagboken berätta.

Medverkande:
Arkivpedagog Jim Hedlund och arkivarie Martin Ahlström vid Landsarkivet i Östersund.

Information om arkivet finns i Nationell Arkivdatabas (NAD)

Lyssna på avsnittet (öppnas i soundcloud)

Bild föreställande familjen Karlsson Norheden samt Karls dagbok

Fotografi av familjen Karlsson i Lockne 1918. Längst bak till höger står den 12-årige Carl Karsson.

 

Frågor eller kommentarer

Har du frågor eller kommentarer im "Dokumenten berättar", kontakta:
Mia Nilsson, mia.nilsson@riksarkivet.se