Startbild för Riksarkivets poddserie Dokumenten berättar 

Spännande historier från verkligheten rullas upp med utgångspunkt i arkiv

Avsnitt 2 - 20 maj 2020

Stoppa smittan! - allmänna råd under pesten 1710

1710-13 drabbades Sverige för sista gången av en stor pestepidemi. Storstäderna drabbades värst, och i Stockholm dog ca en fjärdedel av invånarna. Regeringen (rådet) utfärdade en tryckt förordning med regler för hur man skulle bete sig för att hindra smittspridningen. Nog känns många tankegångar igen i dagens försök att stoppa Covid-19?

Medverkande:
Arkivpedagog Mia Nilsson berättar i samtal med arkivarie Martin Ahlström från Landsarkivet i Östersund.

Lyssna på avsnittet (öppnas i soundcloud)

Bild på omslaget till tryckt förordning med allmänna råd under pesten 1710

Avsnitt 1 - 6 maj 2020

Spanska sjukan sedd genom en 12-årig pojkes dagbok

Spanska sjukan var den svåraste pandemi som drabbade Sverige under 1900-talet och Norrlands inland var extra utsatt. Den 12-årige pojken Carl Karlsson Norheden i Lockne utanför Östersund skrev en dagbok under den här perioden som skildrar sjukdomens framfart och samhällsutvecklingen i stort. Arkivpedagog Jim Hedlund låter dagboken berätta.

Medverkande:
Arkivpedagog Jim Hedlund och arkivarie Martin Ahlström vid Landsarkivet i Östersund.

Information om arkivet finns i Nationell Arkivdatabas (NAD)

Lyssna på avsnittet (öppnas i soundcloud)

Bild föreställande familjen Karlsson Norheden samt Karls dagbok

Fotografi av familjen Karlsson i Lockne 1918. Längst bak till höger står den 12-årige Carl Karsson.

 

Frågor eller kommentarer

Har du frågor eller kommentarer im "Dokumenten berättar", kontakta:
Mia Nilsson, mia.nilsson@riksarkivet.se