Former av samverkan

Riksarkivet skiljer på två olika nivåer av samverkan i samband med forskningsprojekt och projektansökningar - en basal nivå och en högre nivå. En basal nivå av samverkan betyder att myndigheten, förutsatt att den får tillräckligt god tid på sig, utför de kostnadsberäkningar som efterfrågas. En högre nivå av samverkan kan exempelvis vara att Riksarkivets personal ingår som betald arbetskraft i projektet och bidrar med sin kunskap om samlingarna, eller med modellering och IT-utveckling. Du som forskare behöver därför i god tid fundera på vad för slags samverkan du önskar ha med Riksarkivet inför en ansökan om forskningsanslag. Ju tidigare du hör av dig till oss, desto mer tid får vi på oss att tillsammans hitta bra lösningar.

Kostnadsberäkning

Inför en forskningsansökan är det alltid viktigt att du som forskare har en korrekt kostnadsberäkning i projektbudgeten. Riksarkivet kan inte använda sig av en fixerad prislista. Det behöver göras en individuell kostnadsberäkning som bl.a. baserar sig på samlingens fysiska skick och förteckningsgrad. Det är inte ovanligt att kostnader för kurering, preparering och konservering tillkommer. Det kan även röra sig om en samling som av olika anledningar behöver genomgå sekretessprövningar. För digitaliseringsprojekt tillkommer dessutom kostnader för själva digitisering och det kan även tillkomma kostnader för modellering eller infrastruktur vilka då ska ingå i en kostnadsberäkning.

När bör du ta kontaktat med Riksarkivet

Inför en samverkan med Riksarkivet önskar vi att du som forskare kontaktar oss via forskningssekreteraren så snart som möjligt. Då kan vi tillsammans se över de samlingar som du önskar tillgång till. Detta gäller särskilt om forskningen inbegriper digitisering där vi gärna ser att du kontaktar oss senast sex veckor innan deadline för en ansökan. Detta då sådana projekt ofta har en mer komplex kostnadsberäkning och det ofta inkommer flera förfrågningar under samma period. Utlysningar annonseras som regel ett par månader i förväg via forskningsfinansiärernas hemsidor. Vi ser det som både en möjlighet och en fördel att du som forskare involverar Riksarkivet redan på planeringsstadiet.

Seminarier på lärosäten

Vi förfrågningar om seminarium som del i en utbildning inom högskolesektorn bör kontakten ske i samband med kursplanering för att säkerställa att Riksarkivet har personal tillgänglig. Föreläsningarna kan bestå av presentationer av hur arkiven och samlingarna fungerar, eller mer detaljerat om något av våra pågående forskningsprojekt. Även för sådana frågor sker förfrågningen via forskningssekreteraren.

Vill du samverka om forskning med Riksarkivet eller har du andra frågor som rör forskning i arkiven och samlingarna?

Kontakt:
forskning@riksarkivet.se

Ansvarig för sidan/kontakt 
Olof Karsvall