Filtrera information

 
Antal träffar: 267

Sökresultat


2020-03-20 

Driftstörningar på webbplatsen

Under våren genomförs underhållsarbete på webbplatsen på måndagar mellan 16.30 och 19.30.


2020-03-13 

Riksarkivet först ut bland nationella myndigheter

Hur mår Sveriges demokrati idag? Varför är information och arkiv centrala komponenter i vårt demokratiska system? Hur säkerställer vi fri och obegränsad tillgång till kunskap, tankar, kultur och information? Det var några av de frågor som lyftes när kommittén Demokratin 100 år besökte Riksarkivet för att välkomna myndigheten till det gemensamma arbetet för en starkare svensk demokrati.2020-02-27  

Årsredovisning 2019 för Riksarkivet

Förändringarna i samhället och på informationsområdet går allt snabbare. Digitaliseringen ställer nya krav på ett nationalarkiv, som är en del av samhällets informationsförsörjning. Riksarkivet måste utvecklas för att kunna möta användarnas ökade förväntningar och för att säkra tillgänglighet och långsiktigt bevarande, i allmänhetens och forskningens tjänst.


2020-01-28  

Kultur och bildning, framtidsfrågor och digitalisering

Panelsamtal om kultur och bildning och rundabordssamtal om framtidsfrågor står på programmet när riksarkivarie Karin Åström Iko medverkar under det kulturpolitiska konventet Folk & Kultur 2020 i Eskilstuna.


2020-01-27  

Förändrad omvärld ställer nya krav på Riksarkivet

Digitaliseringen i samhället ställer nya krav på ett nationalarkiv. Riksarkivet måste utvecklas för att kunna möta användarnas ökade förväntningar på att kunna ta del av arkiven var- och närsomhelst, och för att säkra tillgänglighet och långsiktigt bevarande av samhällsviktig information.


2020-01-23  

Designstudenter möter arkivet i ny utställning

Hur kan designperspektiv hjälpa till att synliggöra och skapa förståelse för arkivens möjligheter? Och hur kan en arkivinstitution bidra med perspektiv i dagens designutbildningar? Som en del av ett mångårigt och ömsesidigt uppskattat samarbete presenterar nu designutbildningen vid HDK-Valand, Göteborgs universitet och Riksarkivet i Göteborg en ny utställning som har blicken riktad mot en av Göteborgs mest mytomspunna gator.2020-01-07  

Volymer med slutår 1949 har publicerats

Vid årsskiftet släpptes ca 1400 digitaliserade volymer från huvudsakligen kyrkoarkiv och 154 volymer i SCB-utdrag födda, vigda, döda enligt gällande sekretessregler på 70 år.