Riksarkivets söktjänst

Här kan du söka information om arkiv i Sverige och om Riksarkivets digitaliserade arkivmaterial, till exempel kyrkoarkiv, folkbokföringsregister eller brev. Även dokument från Svenskt Diplomatarium och Svenskt biografiskt lexikon (SBL) ingår.

Beställ kopior och undersökningsuppdrag

Vill du beställa kopior eller utdrag från Riksarkivet rekommenderar vi våra webbformulär. Via formulären kan du även anlita oss för ett undersökningsuppdrag. Det kan till exempel vara en släktutredning i samband med dödsfall eller en undersökning av taxeringsuppgifter.

Läsesalar

Du är välkommen att besöka våra läsesalar och ta del av arkivmaterial kostnadsfritt. I läsesalarna finns också register, databaser och annat digitalt material samt bibliotek.

Förbered ditt arkivbesök! Ett bra tips är att börja med att söka i Nationella Arkivdatabasen (NAD). Här ser du var arkiv förvaras och om material är begränsat av sekretess eller villkor. Du beställer i förväg eller på plats i läsesalen. Läs mer om vad som gäller för den läsesal som du planerar att besöka och om hur du beställer.

Läs mer

Digitala arkiv - mikrofilmade arkiv

Arkivmaterialet som finns digitalt eller på mikrokort kan finnas tillgängligt på distans. I första hand via den Digitala forskarsalen. Den innehåller folkbokföring, mantalslängder från 1642-1820, jordeböcker från ca 1630-1880, så kallade Landskapshandlingar för åren 1530-1630, militära mönstringsrullor samt mycket mer. Du når även den Digitala forskarsalen även den Nationella ArkivDatabasen, NAD.

Släkt- och personforska

I våra arkiv finns uppgifter om vem som har fötts och dött, gift sig, flyttat eller deltagit i husförhör. Vi har privata arkiv med dagböcker och brev, liksom officiella källor från civila och militära arkiv över hela landet.