Datamängd: A1 – centralt antagningssystem
Tid: höstterminen 1978–vårterminen 1992
Ladda ner: Csv, Excel
Info: Postbeskrivning
Licens: CC0
Publicerad: 2023-06-14
Uppdaterad: 2023-01-09

Ansökningar till universitets- och högskolelinjer, Katalog Mellan åren 1977 och 1992 använde Universitets- och högskoleämbetet (UHÄ) antagningssystemet A1 för att hantera de ansökningar till högskolornas och universitetens linjer som kommit in centralt. Data i registret grundar sig i de ansökningsblanketter på papper som de sökande fyllde i och skickade in. I denna datamängd finner du data om de sökande till de olika linjerna mellan 1977 och 1992.

Antagningsdata

Ansökningar till universitets- och högskolelinjer, Diagram Genom UHÄ sökte de intresserade linjer centralt. Under perioder och för vissa utbildningslinjer har ansökning och antagning skötts lokalt, direkt via lärosätet, men här är det alltså de centralt sökande som ingår. Data omfattar endast linjer, och inte de enstaka kurserna lärosätena erbjöd. För de olika terminerna ingår data om själva antagningen, vilka linjer har sökts, vilka har sökt dem, vilka har antagits, hur många antogs, från vilka antagningsgrupper var de? Det ingår inte information om hur många som verkligen påbörjat studier på linjerna de antagits till, det är uppgifter som aldrig ingått i systemet. Bara intresset för utbildningar är å andra sidan en användbar uppgift, hur påverkar vetenskapliga trender intresset för de olika linjerna? Saker som arbetsmarknadsläge och konjunktur borde också göra det. Ansökningsdata kan alltså användas på många olika sätt.

Förändringar i registreringen

Genom åren skedde smärre förändringar i hur uppgifter om de sökande registrerats, vilket gör att datamängdens innehåll skiftar lite mellan de olika årgångarna. Till exempel registrerades en sökandens hemlän fram till och med vårterminen 1981 men inte därefter. För denna öppna version av datamängden innebär det också att uppgift om de sökandes hemlän uteblir.

Från och med höstterminen 1982 registrerades heller inte den sökandes medborgarskap, vilket tidigare registrerats som svenskt, nordiskt eller utomnordiskt. Istället tillfördes fältet "Land" i adressen för de sökande. I den öppna versionen av data har innehållet i detta fält konverterats till att motsvara grupperingen ovan (svensk, nordisk osv) men observera att denna uppgift inte ska betraktas som exakt, eftersom det är landet i den angivna adressen. En svensk medborgare kan ha sökt utbildning medan den levde utomlands. Det är garanterat även så att icke svenska medborgare har sökt linjer medan de var boendes i Sverige, och då angett en svensk adress.

Höstterminen 1991 infördes nya antagningsregler och urvalsgrupperna stöptes om. Dessvärre är dessa nya grupper inte helt tillfreds redovisade i varken systemdokumentationen Riksarkivet erhöll från UHÄ eller utbildningskatalogerna för terminerna ht91–vt92. På det stora hela är dock denna brist försumbar.

Vad saknas i data?

Då data i originalform innehåller flertalet personuppgifter för de sökande så har data undergått bearbetningar inför publicering. Istället för att en post i data representerar en sökande individ presenteras data på linjenivå, hur många sökte linje x vårterminen 1978? Hur många av dem kom från Stockholms län, hur många sökande kom från utomnordiska länder, hur många av dem hade linjen som förstaval i sin ansökan (det gick att söka tolv stycken linjer som mest), elfteval? Hur många av de antagna var kvinnor? Och så vidare. För mer information, se postbeskrivningen.

Data ur detta register används ofta i akademisk forskning, då ofta i kombination med andra datamängder. Givetvis blir data än mer användbar i originalform och den som har behov av data i originalform kan inkomma med en begäran om utlämnande, varpå sedvanlig prövning vidtar.

Arkivinformation
Arkiv: Universitets- och högskoleämbetet
Serie i NAD: SE/RA/420484/S/S1
Länk i NAD:https://sok.riksarkivet.se/arkiv/H4MNeBUQrH6d0002H087k3