Datamängd: Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven
Tid: Fram till 1540
Ladda ner: Csv, Xml
Info: Postbeskrivning
Licens: CC-BY
Publicerad: 2023-09-06
Uppdaterad: –

Kortregistret, som benämndes Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven, ligger alltså till grund för det sedan 1990-talet digitaliserade registret. 1999 släpptes detta register i en första version, då på CD-skiva, och sedan 2003 har det funnits sökbart på Riksarkivets hemsida. För den som vill ha och själv bearbeta hela registret blir nu för första gången hela SDHK en nedladdningsbar datamängd.

Över 44 000 brev

De svenska medeltidsbreven Registret omfattar uppgifter om över 44 000 brev och deras innehåll: personnamn, ortnamn, datum och viktiga sakuppgifter. Dessutom finns samtliga brevtexter som hittills har tryckts i Svenskt Diplomatariums huvudserie och i sidoserien gällande åren 1401–1420. I SDHK ges utförliga upplysningar om brevens tradering, det vill säga hur och i vilken form de har bevarats, och i många fall hänvisningar till litteratur.

Ett levande register

SDHK är ett levande register och uppdateras i princip dagligen. För den senaste versionen av registret bör den intresserade gå till sok.riksarkivet.se/sdhk , där även bilder på originalbrev, vissa avskrifter och pdf-filer av de tryckta utgåvorna finns. Ytterligare information om SDHK och Svenskt Diplomatarium finns också där.

Denna version av den nedladdningbara datamängden är daterad 2023-08-23.