Datamängd: Register över granskade filmer
Tid: 1911–2010
Ladda ner: Csv, Excel
Info: Postbeskrivning, Ytterligare information
Licens: CC0
Publicerad: 2020-06-12
Uppdaterad: 2020-08-20

Biograf Malmö 1951 Sverige var givetvis inte ensamt, de flesta andra länder har haft någon typ av censur av spelfilm, men Sverige var sist bland de nordiska länderna att avskaffa den. Biografbyrån var verksam mellan 1911 och 2010 och granskade under de åren samtliga filmer som skulle visas på biografer i Sverige. Den som ville visa en film offentligt skulle först skicka en kopia till Biografbyrån för granskning. Byrån kunde godkänna filmen, klippa i den (censurera) eller totalförbjuda den. Byrån satte även åldersgräns för filmen. Myndighetens arbete var mer eller mindre ständigt under debatt och kanske kulminerande detta i och med den så kallade videovåldsdebatten i 1980-talets gryning.

Drabbades någon värre?

Statistik bortklippta karateslagsmål ur biofilmer I detta register kan du se vad som klipptes bort från just din favoritfilm, om den klipptes alltså. Hur motiverades censureringen? Klipptes det mer i t.ex. italiensk film på 70-talet än film i största allmänhet? Var en viss regissör mer drabbad av saxen än andra? Kombinera t.ex. med data om uppmärksammade våldsbrott i media och ställ frågan "var censuren hårdare i samband med uppmärksammade våldsdåd"? Informationen i registret kan användas till mycket!

Även trailers censurerades

Granskningskort för Motorsågsmassakern I registret finns all information du behöver om filmerna som granskades och de klipp som gjordes i dem. Eftersom även trailers skulle visas offentligt så granskades även dessa, därför är även trailers med i registret. Då Biografbyråns arbete inleddes långt före digitaliseringen av stadsförvaltningen, så omfattar informationsmängden grovt räknat filmer från slutet av 1960-talet och framåt. Men det finns poster om filmer så tidiga som 1911. I dessa fall rör det sig givetvis om efterhandsinmatning i registret. Den som vill ta del av fler uppgifter om äldre filmer, finner dessa på granskningskort i myndighetens arkiv som bevaras i Riksarkivet. Dessa granskningskort publiceras löpande i form av digitala bilder i Riksarkivets digitala forskarsal.

Nu är det bara att testa, "Klipptes det mer film på regniga måndagar än soliga fredagar"?! (väderdata får du hämta på annat håll).

Arkivinformation
Arkiv: Statens Biografbyrå
Serie i NAD: SE/RA/420285/D 10/2
Länk i NAD: https://sok.riksarkivet.se/arkiv/jzlD6w6oOwTHftC1kvogm6


* Verkliga klippbeskrivningar från filmerna Gatans Kungar (Defience) från 1980 och Satans lilla flicka (The visitor) från 1978.