Datamängd: Domböcker för Medelstad härad
Tid: 1668, 1679–1750
Ladda ner: Csv, Excel
Info: Postbeskrivning
Licens: CC0
Publicerad: 2023-04-21
Uppdaterad: –

Domböckerna för Medelstad härad Registret som skapats med uppgifter ur domböckerna från Medelstads härad rymmer sammanlagt mer än 90 000 personposter, hämtade från drygt 20 000 ärenden eller mål vid Medelstads härads ting. Det är med andra ord en ganska stor informationsmängd. Datamängden för nedladdning omfattar en tabell med personposterna och en med målen. Personposterna knyts till målposterna via ett löpnummer.

Samtliga nämnda personer i böckerna

Vid inmatningen av data har varje ärende i domboken granskats och ett antal uppgifter har noterats. Varje person i dombokstexterna har noterats och i registret har varje person blivit en särskild post med tillhörande uppgifter, något som ger bra sökmöjligheter. För varje personpost har uppgifter som till exempel namn (för- och efternamn), titel, hemvist och tingsdag lagts in. Förutsatt att uppgiften anges i dombokstexten. Det finns också en kort ärendebeskrivning med information om vilken kategori målet tillhör, till exempel brott, äktenskap, arv eller som benämnts ofredande i form av skällsord, örfilar, slagsmål, fylleri, lösdriveri.

Registreringar

Inga tillägg eller bearbetningar av materialet har gjorts vad gäller personer och platser. Det här innebär att en och samma person kan förekomma på fler olika ställen i registret, ibland med titel och hemvist och ibland utan. Alltså precis som det anges i domboken. När det gäller fältet som innehåller Ärendebeskrivning så har egna formuleringar använts stundtals. Likaså har innehållet i fältet för Församling konsekvent angivits för de platser som domboken anger. Värdet i fältet för Församling är därför ofta ett beräknat/härlett värde. Personer och platser har för vissa tidsperioder angivits bokstavstroget. För andra tidsperioder har stavningsnormering gjorts.

Registret är skapat av privatforskare och har tidigare givits ut på CD-skiva av Blekinge släktforskarförening. Källorna är Medelstads häradsrätts domböcker, Riksarkivet i Lund, och domböcker från Göta hovrätt, Riksarkivet i Vadstena. Med föreningens och efterlevandes till registrets upphovspersoner tillstånd kan nu Riksarkivet erbjuda registret för nedladdning och nyttjande. Databasen Medelstad härad 1668, 1679–1750 omfattar en stor mängd information, ett imponerande informationsinsamlande. I registret finns uppgifter från hela 21 680 mål och antalet personposter uppgår till 91 415 stycken.


Domböckerna för Medelstad härad