Datamängd: Rosenbergs geografiska lexikon
Tid: 1882–1883
Ladda ner: Csv, Excel
Licens: PDM
Publicerad: 2024-06-18
Uppdaterad: 2024-06-24

Bokhandlaren och skriftställaren Carl Martin Rosenberg (f. 1843–d.1915) gav ut det minst sagt omfattande verket 1882–83. Som huvudkälla användes 1878 års taxeringslängder, men även SCBs publikationer, länskalendrar, landskaps- och ortbeskrivningar, officiella kartverk med mera har använts. Uppgifterna i lexikonet, och data som numer finns för nedladdning, gäller de samtida förhållandena, alltså de som rådde omkring 1878–1880. Där och då var Rosenbergs lexikon den mest omfattande geografiska sammanställningen över Sverige och verket har därefter länge gällt som ett referensverk i sin genre.

Vilka uppgifter kan du hitta?

Just lexikonets anknytning till 1870-talets Sverige gör det väldigt användbart för historisk forskning, inte minst när det kommer till släkt- och hembygdsforskning. I data finns information om byar, gårdar, socknar, städer, län, landskap, sjöar, vattendrag, härader, stift med mera. Orter och gårdars dåtida namn, storlek och taxeringsvärde, när marknader hölls. Data innehåller även information om industrier, skjutshåll, militära boställen, telegraf, järnvägs- tull- och poststationer.

Excelark med data

Postbeskrivning

Postbeskrivning för Rosenbergs geografiska lexikon
Fält Fältbeskrivning
PostID Unikt ID för posten
URL URL
Plats Plats
Forsamling Församling
Harad Härad
Tingslag Tingslag
Lan Län
Beskrivning Beskrivning
Upprattad Upprättad av
Databas Databas

Verket utgivet på CD-skiva

Under åren har en rad nyutgåvor av verket getts ut och runt år 2000 matade Riksarkivet in uppgifterna i en databas. En databas som sedermera, i samarbete med Sveriges Släktforskarförbund, gavs ut på cd-skiva. Ett annat tillgängliggörande av verket står Projekt Runeberg för, sjösatt 2012 med lexikonsidorna inskannade och tillgängliga för alla. Riksarkivets data, den som fanns på den utgivna cd-skivan, har sedan några år funnits sökbar i Riksarkivets digitala forskarsal men nu kan du alltså ladda ner lexikonet i sin helhet.
 

Det sökbara registret

Data i registret finns även sökbart i Riksarkivets digitala forskarsal.

Sök i Rosenbergs geografiska lexikon