Datamängd: Register över presskonferenser
Tid:1993–2017
Ladda ner: Csv, Excel
Info: Postbeskrivning
Licens: CC0
Publicerad: 2020-06-12
Uppdaterad: 2023-02-09

Regeringskansliets presskonferenser I sex månader ligger presskonferenserna på regeringskansliets webbsida innan de tas över av Riksarkivet. I registret kan du fritextsöka på tema eller datum, vanligen anges vilka som talar på presskonferensen. I dagsläget omfattar registret över 5 000 poster och då varje post representerar en pressträff så bevarar Riksarkivet alltså över 5 000 presskonferenser från åren 1993 till nästan dags dato. Det finns ett par presskonferenser registrerade tidigare än Regeringskansliets presskonferenser 1993 men det är ett fåtal och utgör undantag. Riksarkivet har planer på att publicera dessa videoupptagningar via Riksarkivets söktjänst men än så länge måste den som vill ta del av materialet komma in med en begäran om utlämnande. Nu blir detta i alla fall lite enklare eftersom du själv kan söka i registret över dem. Vid önskemål om att ta del av en presskonferens kan det vara bra att meddela det videonummer du hittar i datafältet V RA-nr vid din kontakt med Riksarkivet. För mer information om presskonferenserna vänligen kontakta Riksarkivet.