Datamängd: Båtar
Tid: 1976
Ladda ner: Csv, Excel
Info: Postbeskrivning
Licens: CC0
Publicerad: 2023-05-05
Uppdaterad: –

Likt de andra delarna av fiskeriinventeringarna skulle båtinventeringarna ge grundläggande uppgifter om förhållandena inom yrkesfisket. I insamlingen av uppgifter om båtarna skulle alla fartyg som var registrerade hos Stockholms Tingsrätt som fiskefartyg och/eller som använts i fiske under året ingå. Inventeringarna av båtar skedde vart tredje år och uppgifterna i den först tillgängliggjorda tabellen med uppgifter om båtar avser förhållandena som rådde den 31 december 1976. Enligt registerbeskrivningen skall endast båtar längre än sex meter ingå i data. Det finns dock avvikelser och båtar på en kortare längd har med insamlarens goda minne, och i enlighet med särskilda bestämmelser, hamnat i registret. Den som studerar data ser att registreringen av kortare båtar näsan uteslutande skett på västkusten. Som med de andra tabellerna med fiskeridata så har även data om båtar undergått viss bearbetning inför publicering.

Bearbetning av data

I originaldata som SCB levererat till Riksarkivet redovisas data båt för båt. För att kunna göra den tillgänglig har Riksarkivet bearbetat data så att den representerar förhållandena på länsnivå snarare än för enskilda båtar. Anledningen är det försvårar identifiering av enskilda båtar och dess ägare. Uppgifterna som redovisas i data är de som levererats till Riksarkivet från SCB och eventuella avvikelser beror på felaktiga angivelser från de som rapporterat in uppgifterna i inventeringen. Riksarkivet har alltså bearbetat materialet och den som behöver ta del av uppgifterna i obearbetat skick, delvis eller i sin helhet, kan begära ut materialet från Riksarkivet. På vilket sedvanlig utlämnandeprövning sker. För att se postbeskrivning för originaldata följ länken nedan.

Arkivinformation
Arkiv: Statistiska Centralbyrån
Serie i NAD: SE/RA/420401/87/11/7/M 2 A
Länk i NAD:https://sok.riksarkivet.se/arkiv/v55XRsZ6WaIyIZK0suvma7