Datamängd: Wincars
Tid: 1916–1972
Ladda ner: Csv, Excel
Info: Postbeskrivning
Licens: CC0
Publicerad: 2023-05-26
Uppdaterad: –

Wincars – fordonsregister för norrlandslänen Runt millennieskiftet började anställda vid Riksarkivet i Härnösand utveckla en databas: Wincars. Databasens innehåll skulle täcka in fordon av olika slag som varit registrerade i norrlandslänen, Jämtland, Västernorrland, Norrbotten, Västerbotten och Gävleborg (Z, Y, BD, AC och X-länen enligt den äldre beteckningen i bilregistren) mellan åren 1916 och 1972. I registret finner du information om personbilar, lastbilar, bussar, motorcyklar med mera. Uppgifterna i registret kommer från Länsstyrelsernas och Landskansliens gamla bilregister.

Chassi- och motornummer

AB Englund och Kjelsson arkiv, bild id 7000617 1955-04-19  Scaniarad I registret finns flertalet uppgifter om de ingående fordonen, bland dem registreringsnummer, motor- och chassinummer, fabrikat samt årsmodell. Du finner även uppgifter om var i arkiven originalhandlingen finns. De fem ingående tabellerna är

  • JMTL2 (Jämtland)
  • VN2 (Västernorrland)
  • NB2 (Norrbotten)
  • VB2 (Västerbotten)
  • GB2 (Gävleborg)

Vad som saknas

Janrik Bromés samling Fotografier - SE-ÖLA-11154-K-10003De uppgifter som ingår i registret har sin grund i äldre analoga register och registerkort. I de fall en uppgift för ett fordon saknas så saknas den även på originalhandlingen, den har alltså aldrig angetts. I registret förekommer tidsmässiga luckor. Anledningen till dessa luckor är att serier med handlingar fuktskadats, felaktigt utgallrats eller förkommit på annat sätt. Därför har dessa uppgifter inte kunnat föras in i registret. Exempelvis saknas de flesta uppgifter för Norrbotten avseende åren 1925 till 1942 då Länsstyrelsen där felaktigt gallrat ut registerhandlingarna. I de fall fordonsuppgifter för Norrbotten dessa år finns med i data så beror det på att registerkort/blad av olika skäl påträffats i andra boxar än de avsedda. Uppgifter om fordonens ägare finns inte heller i registret, även i de fall då det angivits i originalhandlingen. Som vanligt med manuellt skapade register finns felskrivningar, felstavningar och kanske även felaktigt angivna uppgifter. Vissa av dessa kan alltså hänföras till att uppgifterna är inmatade för hand men eftersom inmatningen skett källtroget så kan det också vara så att felet även finns på originalhandlingen. Enstaka poster rörande uppgifter efter 1975 har avlägsnats inför publiceringen.