Datamängd: Arbetstidsundersökning
Tid: 1970
Ladda ner: Csv, Excel
Info: Postbeskrivning, Ytterligare information
Licens: CC0
Publicerad: 2020-06-12
Uppdaterad: –

Tandläkare Under 1969 fördes diskussioner om lämplig undersökningsmetod och i början av 1970 hade en undersökningsmodell tagits fram. Med hjälp av det s.k. frekvensorsystemet skulle olika behandlingstyper inom tandvården, samt genomsnittstider för dem, kartläggas. För att mäta tidfördelningen delades tandläkarnas arbete in i mindre enheter, huvudgrupper och undergrupper. En provundersökning genomfördes under mars och april 1970 i Stockholm och efter att undersökningens metod och målsättning diskuterats i utredningens expertgrupp, påbörjades den skarpa undersökningen. Undersökningen var inte Frekvensor rikstäckande utan begränsades till Stockholms, Östergötlands, Kronobergs, Kopparbergs, Västerbottens och Malmöhus län med Malmö stad.

Frekvensorn och hålkort

Rent konkret gick undersökningen till så att tandläkarna utrustades med en mätapparat (Frekvensor) och med hjälp av denna registrerade arbetstidens fördelning under arbetets gång. Hålkortstekniken möjliggjorde dessutom att det vid undersökningen gick att dela upp tandläkararbetet i upp till 168 olika koder, väldigt detaljerat alltså. Den övervägande Tidkort delen av tandläkarna i landet var vid tiden sysselsatta med allmäntandvård, antingen som privatpraktiserande tandläkare eller som tjänstetandläkare. De ägnade ungefär hälften av sin arbetsdag åt behandling av barn och resten av tiden åt vuxna patienter.

Allmän tandvårdsförsäkring i Sverige? 1970 års utredning om tandvårdsförsäkring

Den stora utredningen, i vilken denna informationsmängd var en del, syftade till att utreda förutsättningarna för en allmän tandvårdsförsäkring i Sverige. Utredningens arbete presenteras i SOU 1972:81. Mer om förutsättningarna för undersökningen vad gäller t.ex. urval, population och genomförande, finns i dokumentationen samt i arkivet efter 1970 års utredning om tandvårdsförsäkring, bevarat i Riksarkivet

Arkivinformation
Arkiv: 1970 års utredning om tandvårdsförsäkring
Serie i NAD: SE/RA/322594/F/F 1
Länk i NAD: https://sok.riksarkivet.se/arkiv/zNd97M63W231KpvtSS5G34