Datamängd: Fastighetsregister
Tid: 1996–2004
Ladda ner: Csv, Excel
Info: Postbeskrivning, Ytterligare information
Licens: CC0
Publicerad: 2020-06-12
Uppdaterad: –

Statens Järnvägar, fastighetsregister Registret som heter JUDA innehåller alltså data från SJ Fastighetsdivisions fastighetsjuridiska arkiv. Registret består av tre huvudtabeller, JDA90: Juridisk fastighetsinformation, JDA91: Ort-sträcka till Juridiska fastigheter, orter och däremellan liggande sträcka och JDA92 som innehåller akt-information till juridisk fastighetsinformation avseende ort-sträcka.


Statens Järnvägar, fastighetsregister
Arkivinformation
Arkiv: Statens järnvägar (SJ) med föregångare, Förvaltningsarkiven
Serie i NAD: SE/RA/420334/125/D 2/D 2/2
Länk i NAD: https://sok.riksarkivet.se/arkiv/9kOaZlXraqcXmMDw0NfUH0