Datamängd: Register över videodistributörer
Tid: 1991–1994
Ladda ner: Csv, Excel
Info: Postbeskrivning
Licens: CC0
Publicerad: 2020-06-12
Uppdaterad: –

Sveriges videobutiker 1991–1994 Den så kallade videovåldslagen trädde i kraft den 1 juli 1981 med förbud mot att sprida filmer och videogram med närgångna skildringar av någon som utsätts för rått eller sadistiskt våld. För att undgå åtal kunde videouthyrare frivilligt lämna in filmer till Statens Biografbyrå för att underkasta dem förhandsgranskning. Om filmerna sedan hyrdes ut i godkänt skick, fanns ingen grund till åtal. Sedermera ändrades lagen och enligt lagen 1990:886 (om granskning och kontroll av filmer och videogram) skulle myndigheten upprätta och föra ett register över de godkända videodistributörerna i landet som en del i att underlätta det tillsynsansvar man nu fått.

Riksomspännande nätverk

Registret över videohandlare innehåller Sveriges videobutiker 1991–1994 uppgifter som firmanamn, uppgifter om verksamhetens omfattning, verksamhetsort m.m. Uppgifterna anmäldes till registret av distributören eller handlaren själv. Den nya lagen gav även Biografbyrån rätten att få tillträde till lokaler och "andra utrymmen där filmer och videogram försäljs eller hyrs ut eller visas för konsumenter". Den tillsyn som Biografbyrån nu skulle utföra genomfördes av kontrollörer spridda över landet. Mandatet gav kontrollörerna tillträde till inte bara butiken, utan även utrymmen som huvudsakligen användes för lagring eller förvaring av filmer. Befogenheten medgav även rätten att tillfälligt beslagta filmer när det antogs att de spridits i strid med lagen.

Hårda straff för oregistrerade

Sveriges videobutiker 1991–1994 Den handlare som inte fullföljde sin skyldighet att anmäla sig till registret, kunde dömas till böter eller i värsta fall fängelse i max sex månader, varför det finns anledning att tro att registret faktiskt speglar den totala videomarknaden i Sverige under perioden. Eftersom många fält i originalregistret innehåller personuppgifter har informationen i dessa fält helt eller delvis ersatts av värdet "Borttaget". Det rör sig om t.ex. om firmanamn som innehåller personnamn, personnummer osv. Sveriges videobutiker 1991–1994 Vem behövde då video? Ja det verkar ju en hel del faktiskt ha gjort, för registret innehåller inte mindre än drygt 7 000 videohandlare från norr till söder.

Arkivinformation
Arkiv: Statens Biografbyrå
Serie i NAD: SE/RA/420285/D 7/2
Länk i NAD: https://sok.riksarkivet.se/arkiv/PFzTsUdIFgT7kyBcVRjkPE