Vem som helst kan använda informationen (företagare, tjänstemän, politiker, journalister, forskare och andra intresserade). Informationen är avgiftsfri såvida inget annat sägs.

Informationen som läggs ut innehåller inte sekretessbelagda uppgifter och vanligtvis inte heller personuppgifter. En del register som innehåller persondata kan läggas ut som öppna data efter att känsliga personuppgifter avidentifierats.

Rådata i öppna standarder

Vi försöker publicera information som rådata i öppna standarder, men det kan förekomma att vi ännu inte hunnit konvertera datakällor till öppen standard. För frågor om detta, kontakta Jan Östergren
e-post: jan.ostergren[at]riksarkivet.se

Eftersom Riksarkivet endast tar emot arkiv som är avslutade, så sker normalt inga uppdateringar i rådata. Uppdateringar i metadata kan förekomma (då felaktigheter upptäcks eller ny information tillkommer).

Villkor för användning

Villkoren för att använda en datakälla anges genom Creative Commons licenser, se: http://creativecommons.org/licenses/ samt https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/. Vidare så bör Riksarkivet anges som källa för informationen.

Information tillgänglig för vidareutnyttjande

Är det problem med att ladda ner filerna? I så fall kan du ha gått in på http://riksarkivet.se/psidata/ i stället för http://riksarkivet.se/psidata. Ta bort snedstrecket i slutet och försök igen.

Namn
Allegro (bokningar av artister till konserter)
Typ
Register
År
1998–2012
Ursprung (arkivbildare)
Stiftelsen Svenska Rikskonserter
Villkor
Creative Commons CCZero
Format
Publicerades som öppen data
2016-01-19
Namn
Filmregistret (uppgifter om granskade filmer och trailers)
Typ
Register
Beskrivning


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

År
1996–2010
Ursprung (arkivbildare)
Statens Biografbyrå
Villkor
Creative Commons CCZero
Format

 

csv med separationstecknet ¤ (zip, 10,3 MB)
http://riksarkivet.se/psi/ filmregistret.zip
Publicerades som öppen data
2016-02-11
Namn

 

Historiska GIS-kartor (information om territoriella indelningar i Sverige från 1500-talets slut till 1900-talets slut)
Typ
Vektorgrafik med tillhörande textinformation
År
1569–1998
Ursprung (arkivbildare)
Riksarkivet
Villkor
Creative Commons CCZero
Format


 

dbf, sbn, sbx, shp, shx, tab, xml (zip, 45,2 MB) http://riksarkivet.se/psi/NAD Topografidata.zip
Tips: se http://www.qgistutorials.com/en/
Publicerades som öppen data
2016-04-05
Namn
INSARK (Inskrivningsarkivregistret)
Typ
Register
Metadata
Se pdf- och ods-dokument i zip-filen i kolumnen "Format"
År
1969–1997
Ursprung (arkivbildare)
Pliktverket/Värnpliktsverket
Villkor
Creative Commons CCZero
Publicerades som öppen data
2015-06-29
Namn
Landskapshandlingsregistret (härads- och gårdsfogdars räkenskaper)
Typ
Register
År
1532–1630
Ursprung (arkivbildare)
Riksarkivet
Villkor
Creative Commons CCZero
Format

 

csv, tab-separerat (zip, 1,26 MB)
http://riksarkivet.se/psi/ landskapshandlingar.zip
Publicerades som öppen data
2016-06-20
Namn
Televerket, foton (Östersunds teleområde)
Typ
Fotosamling
År
1900 (cirka)–1994
Ursprung (arkivbildare)
Televerket, Östersunds teleområde
Villkor
Creative Commons PD-Mark (PDM)
Publicerades som öppen data
2016-07-18

Sveriges äldsta storskaliga kartor

Här kan du ta del av och forska i en unik samling med Sveriges äldsta storskaliga kartor. GEORG innehåller 12 000 kartor över byar och gårdar från perioden 1630–1655. Du kan söka i materialet på olika sätt, via register eller via modern karta och även exportera databasen uppgifter till Excel.
http://riksarkivet.se/geometriska

Sök bebyggelseenhet via register

Alla byar och ensamgårdar (bebyggelseenheter) som har en geometrisk karta från 1630–1655 finns i registret i alfabetisk ordning. Sökningen kan begränsas till socken, härad och landskap eller eget sökord.
http://jordebok.ra.se/register/index.php

Sök ort- och personnamn

Ort- och personnamn ur de äldre geometriska kartorna har registrerats av Institutet för språk och folkminnen.
http://jordebok.ra.se/namn/index.php

Ansvarig för sidan/kontakt 
Jan Östergren
Sidan publicerad: 2015-06-22 | Sidan senast uppdaterad: 2017-12-07