Datamängd: Vattenbruk/fiskodling
Tid: 1988
Ladda ner: Csv, Excel
Info: Postbeskrivning
Licens: CC0
Publicerad: 2023-05-05
Uppdaterad: –

Göta älv, Vargön. Fiskodling. Fotograf Stig Olsson, Vänersborgs museum Data för vattenbruk och fiskodling har samlades in av SCB från och med 1983. Syftet med undersökningen var att beskriva antalet verksamma vattenbruksföretag fördelat på inriktning och geografisk placering samt matfiskproduktionens omfattning fördelat på producerade arter, kvantitet och saluvärde. Undersökningen inkluderar företag som beviljats tillstånd att bedriva fiskodling eller odling av kräftor, musslor, alger och dylikt. Det är en totalundersökning då samtliga företag som av fiskeriverket eller länsstyrelserna beviljats tillstånd att bedriva odling av fisk mm ingår. Som med de andra tabellerna med fiskeridata så har även data om odling undergått viss bearbetning inför publicering.

Bearbetning av data

I originaldata som SCB levererat till Riksarkivet redovisas data på företagsnivå. För att kunna göra den tillgänglig har Riksarkivet bearbetat data så att den representerar förhållandena på länsnivå snarare än för enskilda företag. De uppgifter som redovisas i data är de som levererats till Riksarkivet från SCB och eventuella avvikelser kan bero på felaktiga rapporteringar från företagen. Riksarkivet har alltså bearbetat materialet, den som behöver ta del av uppgifterna i obearbetat skick, delvis eller i sin helhet, kan begära ut materialet från Riksarkivet. På vilket sedvanlig utlämnandeprövning sker. För att se postbeskrivning för originaldata följ länken nedan.

Arkivinformation
Arkiv: Statistiska Centralbyrån
Serie i NAD: SE/RA/420401/87/11/7/M 4/1
Länk i NAD: https://sok.riksarkivet.se/arkiv/xfQ7l7nQi4wRxvPqXfAAD3


Foto: Stig Olsson / Vänersborgs museum Erkännande (CC BY)