Innan beslutet fattades 1962 hölls i två dagar långa debatter i riksdagens båda kamrar. Här kan man läsa ett kort utdrag ur riksdagsdebatten, där folkpartisten Gunnar Helén och högerpartiets Sixten Palm diskuterar hur lyckade försöken med enhetsskola egentligen hade varit.

 

Bild: Riksdagstrycket, Andra kammarens protokoll 22 maj 1962, s. 162.
Klicka på bilden för att se den i större format.

Vill du läsa hela riksdagsdebatten?

Riksdagsdebatten om grundskolans införande kan man följa i Riksdagstrycket, som finns tryckt och tillgängligt på många större bibliotek.

 • Första kammarens protokoll 22 maj 1962 s. 4-122, 23 maj 1962 s. 7-37
 • Andra kammarens protokoll 22 maj 1962 s. 3-108, 111-173, 23 maj 1962 s. 7-70

Förslaget (propositionen) om den nya grundskolan var mycket omfattande. Det finns också i Riksdagstrycket:

 • Proposition nr 54, 23 februari 1962 (635 sidor).

Mer om skolutredningarnas arbete

I likhet med andra utredningar sammanfattade Skolkommissionen och Skolberedningen resultaten av sitt arbete i ett antal tryckta böcker, så kallade ”betänkanden”. De ingår i serien Statens offentliga utredningar (SOU) och finns tillgängliga på många bibliotek.

Skolkommissionen

 • SOU 1948: 27 1946 års skolkommissions betänkande med förslag till riktlinjer för det svenska skolväsendets utveckling
 • SOU 1949: 55 Utredning beträffande privata skolor för yrkesutbildning med förslag till bestämmelser om tillsyn, avgiven av 1946 års skolkommission
 • SOU 1952: 33 Den första lärarhögskolan. Betänkande utgivet av 1946 års skolkommission
 • SOU 1953: 24 Folkhögskolans ställning och uppgifter

Skolberedningen

 • SOU 1959:35 1. Flyttning, kvarsittning och utkuggning i högre skolor i relation till folkskolans betygsättning
 • SOU 1960:13 2. Individuella differenser och skoldifferentiering
 • SOU 1960:15 3. Kursplaneundersökningar i matematik och modersmålet. Empiriska studier över kursinnehållet i den grundläggande skolan
 • SOU 1960:42 4. Social- och personlighetspsykologiska faktorer i relation till skolans differentiering
 • SOU 1961:17 5. Hjälpmedel i skolarbetet. Synpunkter och förslag
 • SOU 1961:30 (huvudbetänkande) 6. Grundskolan. Betänkande avgivet av 1957 års skolberedning
 • SOU 1961:31 7. Läroplaner för grundskola och fackskolor. Förslag

 

Ansvarig för sidan/kontakt 
Petra Nyberg