Innan beslutet fattades 1962 hölls i två dagar långa debatter i riksdagens båda kamrar. Här kan man läsa ett kort utdrag ur riksdagsdebatten, där folkpartisten Gunnar Helén och högerpartiets Sixten Palm diskuterar hur lyckade försöken med enhetsskola egentligen hade varit.

Bild från Andra kammaren 

Bild: Riksdagstrycket, Andra kammarens protokoll 22 maj 1962, s. 162.
Klicka på bilden för att se den i större format.

Vill du läsa hela riksdagsdebatten?

Riksdagsdebatten om grundskolans införande kan man följa i Riksdagstrycket, som finns tryckt och tillgängligt på många större bibliotek.

 • Första kammarens protokoll 22 maj 1962 s. 4-122, 23 maj 1962 s. 7-37
 • Andra kammarens protokoll 22 maj 1962 s. 3-108, 111-173, 23 maj 1962 s. 7-70

Förslaget (propositionen) om den nya grundskolan var mycket omfattande. Det finns också i Riksdagstrycket:

 • Proposition nr 54, 23 februari 1962 (635 sidor).

Mer om skolutredningarnas arbete

I likhet med andra utredningar sammanfattade Skolkommissionen och Skolberedningen resultaten av sitt arbete i ett antal tryckta böcker, så kallade ”betänkanden”. De ingår i serien Statens offentliga utredningar (SOU) och finns tillgängliga på många bibliotek.

SkolkommissionenBild föreställande betänkande

 • SOU 1948: 27 1946 års skolkommissions betänkande med förslag till riktlinjer för det svenska skolväsendets utveckling
 • SOU 1949: 55 Utredning beträffande privata skolor för yrkesutbildning med förslag till bestämmelser om tillsyn, avgiven av 1946 års skolkommission
 • SOU 1952: 33 Den första lärarhögskolan. Betänkande utgivet av 1946 års skolkommission
 • SOU 1953: 24 Folkhögskolans ställning och uppgifter

Skolberedningen

 • SOU 1959:35 1. Flyttning, kvarsittning och utkuggning i högre skolor i relation till folkskolans betygsättning
 • SOU 1960:13 2. Individuella differenser och skoldifferentiering
 • SOU 1960:15 3. Kursplaneundersökningar i matematik och modersmålet. Empiriska studier över kursinnehållet i den grundläggande skolan
 • SOU 1960:42 4. Social- och personlighetspsykologiska faktorer i relation till skolans differentiering
 • SOU 1961:17 5. Hjälpmedel i skolarbetet. Synpunkter och förslag
 • SOU 1961:30 (huvudbetänkande) 6. Grundskolan. Betänkande avgivet av 1957 års skolberedning
 • SOU 1961:31 7. Läroplaner för grundskola och fackskolor. Förslag
Ansvarig för sidan/kontakt 
Petra Nyberg