I anteckningsböcker och korrespondens kan vi följa Alfred Nobel dag för dag, han var ständigt engagerad i nya projekt och i tvister om patent och andra rättigheter. Huvuddelen av arkivet består av brev och brevkopior, manuskript och industriella dokument.

Nedan följer några exempel ur arkivet.

Affärsmannen Nobel

År 1879 bildades aktiebolaget Naftaproduktionsbolaget Bröderna Nobel, Branobel. Bolaget var framgångrikt inom oljebranschen i Ryssland och sköttes av brodern Ludvig Nobel och brorsonen Emanuel Nobel. I arkivet finns bland annat ett foto från en fabrik i södra Ryssland.
Alfred Nobels arkiv, volym F IV:25

Fabrik i Baku - Nobel 

Privatpersonen Nobel

Arkivet innehåller exempelvis korrespondens med Bertha von Suttner om deras gemensamma intresse för att befrämja freden. Bertha von Suttner mottog Nobels fredspris år 1905. Alfred Nobel hade även omfattande brevväxling med Sofie Hess, som han träffat på en kurort i Österrike, över 200 brev finns sparade.
Alfred Nobels arkiv, volym Ö I:1-4

Brev från Alfred Nobell till Sofia Hess 

Bidragsgivaren Nobel

Alfred Nobel fick många förfrågningar om råd och penningmedel från bland annat uppfinnare och föreningar. Han lämnade exempelvis ett stort ekonomiskt bidrag till Salomon August Andrées projekt att flyga luftballong till Nordpolen. Ett telegram från Andrèe till Nobel finns i arkivet.
Alfred Nobels arkiv, volym F VIII:1

Telegram Salomon August Andrée till Nobel 

Det franska företaget Henri Lachambre i Paris tillverkade luftballongen Örnen 1896-1897. Polarexpeditionen startade i juli 1897 då ballongen med deltagarna S.A.Andrée, Knut Fraenkel och Nils Strindberg ombord lyfte från Svalbard. Målet var att resa över Arktis men efter bara två dagar i luften kraschlandade Örnen på packisen. Under många år var expeditionens öde en gåta. Först 1930 upptäcktes deras läger på Vitön där man bland annat fann kvarlevorna efter de tre männen.

Luftballongen Örnen

Ritningen var en gåva från S.A. Andrée till Alfred Nobel som var med och sponsrade projektet. Ritningen finns i Alfred Nobels arkiv, volym J 1:2, Riksarkivets kart- och ritningssamling Marieberg.

Författaren Nobel

Alfred Nobel hade även litterära ambitioner. Tragedin Nemesis var det enda som publicerades, nästan hela upplagan brändes emellertid kort efter Nobels död. Följande exempel är en sida av manuskriptet med Alfred Nobels korrigeringar.
Alfred Nobels arkiv, volym B II:1

sida av manus Nobels tragedi Nemesis 

Arkiv med anknytning till Nobel

Exempel på ytterligare arkiv med dokumentation av släkten Nobels verksamhet är Kommerskollegiums arkiv och Hedvig Önstads arkiv, som båda förvaras i Marieberg i Stockholm.

Alfred Nobels svenska patentansökningar

År 1864 ansökte Nobel om svenskt patent på tändhatten, en av hans mest betydelsefulla uppfinningar.
Kommerskollegium. Huvudarkivet. Patentansökningar 1864, volym E XVII ea:33

Fotografier från Baku och Kaukasien

Ingenjören Per Gustav Hilarion Sewén var anställd hos bröderna Nobel i den sydryska staden Baku, numera huvudstad i Azerbajdzjan. Hans foton återfinns i Hedvig Önstads släktarkiv.
Hedvig Önstads arkiv, efterleverans 2010, volym 10.

 Nobels villor och fartyg i Baku

Sök i Nationella Arkivdatabasens förteckning
 

Ansvarig för sidan/kontakt